Prejsť na obsah
Verejnosť

Ocenenie Technológ roka 2013 získal Ing. Michal Krajčík, PhD., zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Významní slovenskí vedci, technológovia a mladí výskumníci si ocenenia prevzali počas slávnostného podujatia Vedec roka v Centre vedecko-technických informácií SR 13. mája 2014.

Technológ roka Michal Krajčík získal ocenenie "za prínos k vývoju energeticky úsporných riešení v oblasti systémov techniky prostredia inteligentných budov".

Michal Krajčík sa venuje progresívnym systémom vykurovania, klimatizácie a vetrania v energeticky úsporných inteligentných budovách.

Na techniku prostredia budov sa zameral hneď počas inžinierskeho štúdia, ktoré skončil s vyznamenaním na Katedre technických zariadení budov SvF STU. Ako hosťujúci doktorand na Dánskej technickej univerzite v Lyngby - v Medzinárodnom centre pre vnútornú klímu a energie, dosiahol viaceré pozoruhodné výsledky pri experimentálnom overovaní prevádzky progresívnych systémov techniky prostredia z hľadiska ich energetickej náročnosti a kvality vnútorného prostredia, najmä v inteligentných budovách.

Jeho vynikajúce výsledky počas doktorandského štúdia ocenil v roku 2012 aj rektor STU v Bratislave, udelením ceny rektora. Michal Krajčík v tom období pracoval v riešiteľskom kolektíve Kompetenčného Centra STU na Projekte INTELINSYS - doména Inteligentné budovy. Výsledky výskumu boli publikované v prestížnych svetových časopisoch a nachádzajú sa vo viacerých vedeckých databázach.

Ocenením vedecko-výskumných aktivít M. Krajčíka je aj "REHVA Award for young scientist", ktorý mu pred mesiacom udelila Európska federácia asociácii techniky prostredia so sídlom v Bruseli.

Úspech v kategórií Technológ roka zaznamenala Slovenská technická univerzita v Bratislave aj minulý rok. Vtedy sa technológom roka stal Pavel Alexy z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie za jedinečný objav biodegradovateľných plastov.

technolog roka je z STU

technolog roka je z STU