Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) v spolupráci s STU v Bratislave organizuje v dňoch 8.–11. 7. 2015 v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave medzinárodné sympózium o robustnom riadení (8th IFAC Symposium on Robust Control Design, ROCOND´15, www.rocond15.sk). Sympózium sa koná pod záštitou Mezinárodnej federácie automatického riadenia (IFAC).

IFAC sympóziá ROCOND sú významné tematicky orientované vedecké podujatia organizované každé tri roky. Hostiteľmi predošlých sympózií boli Rio de Janeiro (1994), Budapešť (1997), Praha (2000), Miláno (2003), Toulouse (2006), Haifa (2009) a Aalborg (2012). Za hostiteľské mesto 8. sympózia bola Bratislava vybraná v r. 2013 odborným výborom pre robustné riadenie (IFAC TC 2.5 Robust Control) spomedzi uchádzačov z viacerých krajín. Na sympóziu sa zúčastní viac než 100 účastníkov z 25 krajín.

Hlavným organizátorom sympózia je Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV - národný zástupca Slovenska v IFAC, spoluorganizátorom je Slovenská technická univerzita v Bratislave.