Prejsť na obsah
Verejnosť

Od 15. septembra 2014 vstúpila do platnosti dohoda medzi švajčiarskymi úrgámi a Európskou komisiou o statuse Švajčiarska ako asociovanej krajiny pre niektoré piliere a oblasti programu Horizont 2020. Na základe tejto dohody budú všetky švajčiarske organizácie oprávnené zapájať sa do všetkých výziev v rámci 1. pilieru (ERC, ERI, FET, MCSA), Spreading excellence and widening participation, Euratom a ITRE ako asociovaná krajina. V pilieri 2 a 3 za Švajčiarsko zaviazalo podporiť z národných zdrojov všetkých švajčiarskych účastníkov, ale ostáva treťou krajinou. Ide o dohodu, ktorá bude platiť do roku 2017.