Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila súťaž pre študentov vysokých škôl.

Úlohou súťažiacich je vytvoriť krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 5 minút, ktoré má vtipne, pútavo a zároveň náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony, ktoré ovplyvňujú náš život.

Prečo sa voda mení na ľad, dúha je farebná a veci nám padnú na zem? Možno práve podobné otázky z prírodovedy, fyziky a chémie ostávajú nezodpovedané pre mnohých žiakov. Pre námet videa si môžu vysokoškoláci vybrať akúkoľvek oblasť vedy. Rovnako výber cieľového ročníka základnej školy je ľubovoľný.

Do súťaže s názvom NAUČ MA ROZUMIEŤ VEDE môže každý vysokoškolák poslať maximálne jedno audiovizuálne dielo - video. Traja najlepší získajú tablet. Štatút súťaže a prihlasovací formulár na www.asfeu.sk.

Súťaž je podporovaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vysokoškoláci môžu svoje práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom posielať do 12. apríla 2014 na adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma rozumieť vede. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk v priebehu mája 2014.

Otázky k súťaži je možné zaslať na sutaz@asfeu.sk.

Štatút súťaže aj tu.