Prejsť na obsah
Verejnosť
Euroatlantické centrum v spolupráci s Divíziou NATO pre verejnú diplomaciu vyhlasuje od 1. novembra 2006 celoslovenskú esejistickú súťaž s názvom Quo Vadis NATO? Budúcnosť transatlantickej aliancie mojimi očami, určenú pre študentov vysokých škôl.

Zámerom súťaže je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa hlbšie zamysleli nad poslaním NATO, významom transatlantického partnerstva, nad otázkami bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky, jej povinnosťami vyplývajúcimi z členstva v NATO, a načrtli tak vlastnú víziu budúceho vývoja v oblasti medzinárodných bezpečnostných vzťahov v euroatlantickom priestore.

Autorov troch najlepších esejí čaká atraktívna hlavná cena – výlet do centrály NATO a Veliteľstva spojeneckých vojsk v Európe v Bruseli, spojený s profesionálnym brífingom s predstaviteľmi Aliancie a Stálej delegácie SR. Okrem prestížneho výletu získajú víťazi celoročné predplatné odborného časopisu Euro-Atlantic Quarterly, zameraného na oblasť bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, a ďalšie zaujímavé ceny. Víťazné eseje budú zároveň uverejnené v prvom budúcoročnom čísle uvedeného štvrťročníka.

Ak sa chcete stať jedným z výhercov, napíšte svoju vlastnú víziu budúcnosti transatlantickej aliancie a pošlite svoju esej na rozsahu dvoch strán A4 do 15. decembra 2006 e-mailom na adresu sutaz@eac.sk, prípadne bežnou poštou s označením „SÚŤAŽ“ na adresu Euroatlantického centra.

Náklady spojené s cestou a ubytovaním v Bruseli v plnej miere pokryje Euroatlantické centrum. Viac informácií môžete získať na sutaz@eac.sk alebo telefonicky na 048 / 415 1689.