Prejsť na obsah
Verejnosť
Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) usporiada v dňoch 5. až 9. októbra 2009 v Ženeve celosvetovú výstavu a fórum „ITU TELECOM WORLD 2009".

Pri tejto príležitosti Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásilo súťaž o účasť na Svetovom fóre mládeže 2009. Na základe výsledkov tejto súťaže vyberie ITU z každej zúčastnenej krajiny jednu študentku a jedného študenta, ktorí dostanú štipendium na úhradu výdavkov spojených s účasťou na uvedenom fóre.

Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže, musia byť občanmi Slovenskej republiky, musia byť vo veku od 18 do 23 rokov a k 30. júnu 2009 musia mať ukončený aspoň druhý ročník vysokej školy. Musia napísať esej na danú tému v anglickom, francúzskom, španielskom, ruskom, čínskom alebo arabskom jazyku.

Podmienkou účasti je pracovná znalosť anglického jazyka. Pre súťaž nie je podstatný študijný odbor, nakoľko ITU hľadá účastníkov fóra z rôznych oblastí a s rôznymi záujmami.
 
Nominácie potenciálnych kandidátov, ich esejí, potvrdenie školy spolu s vyjadrením prodekana pre vzdelávanie prosím zašlite prostredníctvom formuláru na adresu:
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov, R STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Termín odovzdania práce: najneskôr do 15. júna 2009

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.itu.int/WORLD2009/forum/youth.html