Prejsť na obsah
Verejnosť
Spoločnosť Slovnaft, a.s. dňa 3. októbra 2008 vyhlási výsledky súťaže o najlepšiu diplomovú prácu. Medzi ocenenými sú Lubomíra Rapošová a Gabriel Csiba, študenti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.
 
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu vyhlasuje Slovnaft, a.s. i v akad. roku 2008/2009 a študenti sa môžu do nej zapojiť a získať zaujímavé finančné ocenenie.  
Podpora vzdelávania študentov ostáva pre spoločnosť Slovnaft, a.s. aj v tomto roku prioritnou oblasťou. Komplexná podpora a spolupráca so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave je i pri vyhlásení súťaže o najlepšiu diplomovú prácu. Jej cieľom je oceniť autorov najlepších diplomových prác a podpora fakulty.

Aktuálne informácie nájdete na stránke Centra Kariérneho Poradenstva www.ckp.stuba.sk .