Prejsť na obsah
Verejnosť

EK vyhlásila ako súčasť programu Horizont 2020 súťaž o cenu v hodnote 3 mil. € pre osobu alebo tím, ktorý vyvinie minimálne funkčný prototyp v prevádzkovom prostredí inovatívneho dizajnu riadený materiálovým riešením s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia v mestách.

Cieľom je zastaviť nežiaduce účinky znečisťujúcich častíc v ovzduší na ľudské zdravie, zmenu klímy a ekosystémov. Materiál riešenia môže byť vyrobený z akejkoľvek chemickej látky (napr. plast, betón, asfalt, ...).
Riešenia, ktoré sa zameriavajú na odstránenie pevných častíc priamo pri zdroji, napr. z vozidla, spaľovania výfukových plynov, komínov alebo podobné ekvivalenty, sú vylúčené.

Cena za materiály pre čisté ovzdušie bude udelená cenovo najdostupnejšiemu, udržateľnému a dizajnovo inovatívnemu materiálovému riešeniu, ktoré má znížiť koncentráciu znečisťujúcich častíc v mestských oblastiach. Presné znenie pravidiel hodnotenia súťaže nájdete tu: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-cleanair-2015-1/1650139-prize_rules_of_contest_en.pdf

Súťažiaci môžu svoje riešenia predkladať od 26. 1. 2017. Dátum uzávierky je 23. 1. 2018. Samotné odovzdávanie cien sa uskutoční v priebehu roku 2018

Viac informácií k tejto iniciatíve nájdete tu: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17052-cleanair-01-2015.html