Prejsť na obsah
Verejnosť

SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlásila súťaž Cena kvality v mobilitách Leonardo da Vinci 2009. Do súťaže sa môžu prihlásiť mobilitné projekty, ktoré ukončili svoju realizáciu v období medzi 01.07.2007 - 30.06.2009.
Každá inštitúcia sa môže do súťaže prihlásiť len jedným projektom v danej kategórii, t.j. IVT, PLM a VETPRO.
Všetky informácie o súťaži, kritériá kvality a formulár prihlášky do súťaže nájdete na webovej stránke www.saaic.sk/llp
Prihlášky do súťaže je potrebné doručiť na adresu Národnej agentúry najneskôr do 15.septembra 2009.

Alexandra Kališová
konzultantka mobilitných projektov
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania/
National Agency for Lifelong Learning Programme
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Slovakia
tel.: +421 2 654 28 911
fax: +421 2 654 24 483
e-mail: alexandra.kalisova@saaic.sk
website: www.saaic.sk/llp