Prejsť na obsah
Verejnosť
Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Cena sa udeľuje projektom mladých ľudí, ktoré podporujú vzájomné porozumenie, posilňujú ducha spoločnej európskej identity a ponúkajú praktické príklady spolužitia Európanov ako jednotného spoločenstva. Víťazný projekt bude slúžiť ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a ponúkne praktické príklady spolunažívania Európanov.
Súťažné projekty môžu byť zamerané na mládežnícke výmenné pobyty či umelecké a internetové projekty s európskou dimenziou.

Tri víťazné projekty získajú finančný príspevok vo výške 5 000, 3 000 a 2 000 eur.  Zástupcovia najlepších projektov budú zároveň pozvaní na návštevu do Európskeho parlamentu.

Termín na podávanie prihlášok
s projektmi uchádzajúcimi sa o cenu je predĺžený do 14. februára 2010!
Do súťaže sa možno prihlásiť s projektmi, ktoré sa už realizovali alebo sa aspoň začali realizovať, musí ísť o mladých ľudí - jednotlivcov alebo skupiny ľudí - vo veku od 16 - 30 rokov, zdroje z EU fondov a grantov nemožu pokrývať viac ako 50 % nákladov projektu (sú však aj niektoré výnimky - bližšie v pravidlách súťaže) a nemože ísť o vedecké alebo doktorandské práce a o cenu sa nemôžu uchádzať pracovníci inštitúcií EU.

Kontaktnou osobou je Mária Kavulakova (mkavulakova@europarl.europa.eu).
 
viac informácií o celej súťaži možno nájsť aj v slovenčine na stránke:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/introduction.html;jsessionid=9CEA3B00146992D8A8BE5D81E7616D49?webaction=view.language&lg=sk
 
 
podmienky zapojenia sa do súťaže a najmä kritéria vylučujúce projekt zo súťaže sú na stránke:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/sk/rules.html
 

formulár - vyhlásenie v slovenčine si možno stiahnuť zo stránky:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/ressource/static/files/752321SK_Declaration.pdf