Prejsť na obsah
Verejnosť

Pozývame vás na informačný deň 7. rámcového programu

Termín: 5. 3. 2010 o 9.30 hod.

Miesto: zasadačka dekanátu Fakulty informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, Bratislava, 2. posch., D220

 

Program:
Ø     7. rámcový program – predstavenie programu (Ing. Mgr. Mária Búciová, ICT NCP, STU)

Ø     Vyhodnotenie 5. výzvy a predstavenie 6. výzvy na podávanie projektov v oblasti Informačné a komunikačné technológie, plán výziev v rokoch 2011-2012  (prof. Ing. Martin Klimo, PhD., národný delegát, Žilinská univerzita)

Ø     Výskumné infraštruktúry v 7. RP (doc. RNDr. Anton Lavrin , národný delegát, TUKE)

Ø     Podporné programy APVV (Mgr. Tatiana Šipošová, APVV)

Predpokladaná dĺžka info dňa: 2 – 2,5 hod.

 

Registrácia:
Záujemcovia, registrujte sa na e-mail maria_buciova@stuba.sk .
V prihláške uveďte meno a priezvisko, organizáciu, e-mail.

Zmena programu vyhradená.

 

Organizátori: STU, Žilinská univerzita a APVV.