Prejsť na obsah
Verejnosť

Na webstránke Zlatého mravca sú zverejnené podmienky súťaže a prihlasovacie formuláre na rok 2010.
Termín 
odovzdania prihlášok pre študentov je do 10. októbra 2010.

zlaty_mravec_sutaz Najzaujímavejšie riešenia, technológie a nápady z oblasti odpadového hospodárstva vyberá 13 -členná komisia expertov z Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku, Slovenskej technickej univerzity, Ministerstva ŽP SR, Recyklačného fondu, Slovenskej inšpekcie ŽP, Slovenskej agentúry ŽP, ZMOS.  
  

Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách:
1) Komunálne odpadové hospodárstvo
Mestá, obce, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom obce.

2) Firemné odpadové hospodárstvo
Firmy, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom firmy.

3) Inovatívne riešenie
Nové a kreatívne riešenia v odpadovom hospodárstve.

4) Študentská cena
Stredoškolské projekty, seminárne a bakalárske práce, diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl. Študentskú cenu finančne podporuje VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.

Uchádzači sa môžu prihlásiť do súťaže vyplnením a zaslaním prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete na webovej stránke www.zlatymravec.sk .

Odovzdávanie cien sa uskutoční na 6. ročníku kongresu DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 11. novembra 2010.

Vyhlasovateľmi a organizátormi Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec sú:

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK)
Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie (SLICPEN) 
Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.