Prejsť na obsah
Verejnosť

TeleVido je inteligentná, personalizovaná televízia, ktorá svojmu divákovi odporučí vhodnú reláciu v televízii, seriály, filmy, ako i aktuálne predstavenia v kinách. Tento projekt, ktorý vytvorilo sedem študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU) pod vedením Dušana Zeleníka, sa stal víťazom 5. ročníka súťaže tímových projektov – TP Cup 2013.

"TeleVido ponúka nielen webovú, ale aj mobilnú aplikáciu, ktorá sleduje záujmy používateľa a jeho aktivity so zariadením. Takto bude mať používateľ kedykoľvek tie najlepšie odporúčania filmov a TV programu vždy poruke. Naviac, pomocou mobilnej aplikácie môže rýchlo zistiť v akých kinách hrajú jeho obľúbené filmy," hovoria študenti FIIT, ktorí riešili tímový projekt TeleVido - My Personalized TV.

Ďalšími finalistami bol tím Gangsta Coders so sociálnou hrou založenou na geo-cachingu CARTEL a projekt inteligentnej domácnosti Connection Kin.

Nielen projekty finalistov, ale všetky tímové projekty v súťaži majú potenciál reálneho nasadenia do praxe. To je základný princíp TP Cupu. Tímové projekty sú jedným z predmetov na fakulte, ide o mini simuláciu fungovania skupiny vývojárov. Mladí informatici vytvoria „vývojárske“ tímy a riešia zadania, ktoré v mnohých prípadoch prekročia hranice školy a nachádzajú uplatnenie v praxi.

Ako uviedla prof. Mária Bieliková z FIIT STU, predsedníčka poroty: „TP Cup je jedinečná skúsenosť pre všetkých zapojených. Pre študentov, ktorí do projektov doslova vkladajú srdce a posúvajú inovatívne myšlienky do produktovej roviny. Pre ich vedúcich, ktorí majú možnosť pracovať s nadšenými študentami. Pre expertov z praxe, ktorí s nimi diskutujú a komentujú ich projekty, a touto cestou sa môžu vyjadriť aj k ich pripravenosti pre prax.

Spolu s M. Bielikovou boli členmi poroty experti z IT spoločností, ktoré aktívne pôsobia na trhu: Ján Bahidský (New Frontier Slovakia), Alojz Časný (Tempest), Pavol Frič (Ditec), Martin Hrnko (QBSW), Tomáš Kysela (PosAm), Richard Schwartz (Unicorn), Juraj Červeň (Softec), Marek Tomša (Enprovia) a Ondrej Macko (PC Revue).

Finále 5. ročníka TP Cupu sa uskutočnilo 7. júna 2013 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, okrem predstavenia finalistov si návštevníci mohli prezrieť krátke prezentácie všetkých tímových projektov, napr. projektu tímu OwNet, ktorý už svoje skúsenosti a nápady posunul aj do praxe - offline internet používajú školy v Keni a projekt mieri do Guatemaly. Ale aj aplikáciu OwNet Android z tímu Marmot. Alebo projekt tímu EmoFIIT, ktorý hľadal spôsoby ako identifikovať emotívny stav používateľa PC a ako mu pomôcť. "Ako náhle je identifikovaný určitý negatívny emočný stav, tak sme schopní pozmeniť tento stav používateľa na základe rôznych odporúčaní. Medzi takéto odporúčania môže patriť upozornenie na potrebu prestávky, spustenie multimediálneho obsahu a podobne."

Zoznam všetkých 14 tímových projektov je na stránke FIIT STU.


Víťazi TP CUP 2013 - TELEVIDO:


Finalisti Gangsta Coders a Connection Kin predstavujú svoje projekty:

finale TP Cupu


Porote sa víťaz vyberal veľmi ťažko: