Prejsť na obsah
Verejnosť

Pozývame Vás na UŠVK - Študentskú vedeckú konferenciu na univerzite, ktorá sa bude konať 12. mája 2010 v priestoroch Auly Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul. č. 36 v Bratislave.

Zúčastnení študenti budú súťažiť v 7 sekciách: automatizácia, aplikovaná informatika, výrobné technológie, priemyselné inžinierstvo, kvalita produkcie, matematika, fyzika, jazyková sekcia - anglický jazyk, jazyková sekcia - nemecký jazyk.

Program:

8.00
Pokyny pre predsedov komisií k priebehu UŠVK
8.00 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 8.50
Otvorenie
  Príhovor - rektor
9.00
Losovania prezentácií prác v jednotlivých sekciách
9.15 - 11.45
Prezentácia prác v sekciách
11.45 - 12.15
Prestávka
12.15 - 14.15
Prezentácia prác v sekciách
15.00
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov