Prejsť na obsah
Verejnosť

V náväznosti na  Metodické opatrenie rektora STU č. 1/2010 Náležitosti záverečnej práce, kontroly overenia originality a jej sprístupnenie

upozorňujeme
študentov záverečných ročníkov

na povinnosť:

1. odovzdať do Centrálneho registra záverečných prác (ďalej CRZP) elektronickú formu práce, zhodnú s papierovou
2.  poskytnúť záverečnú prácu na kontrolu originality.

Odovzdaný text - vo formáte PDF musí byť v tvare, ktorý je možné previesť na plain (čistý) text.

Na konverziu práce do PDF formátu je možné využiť voľne dostupné programy. Potrebné je zvoliť taký, ktorý pri konverzii neprevádza všetko na obrázky, ale zachováva textové časti, ako text:   vhodný je napr. PDF converter.

Na portáli CRZP http://www.crzp.sk/ sa v sekcii Linky nachádza aplikácia „Jednoduchý tester prevodu  PDF" súborov na plain text", kde si môže študent pripravený súbor otestovať. Po prevode na text musí práca obsahovať aspoň 500 slov, inak nebude na portáli CRZP spracovaná a nebude pre ňu vytvorený Protokol o kontrole originality.

Ak sa vám vyskytnú problémy, kontaktujte sa s referentkou na  študijnom-pedagogickom oddelení fakulty, resp. s fakultným integrátorom AIS.

V prípade nesplnenia vyššie uvedeného, nebude študent môcť absolvovať štátnu skúšku.

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., v. r.
rektor STU