Prejsť na obsah
Verejnosť

Navštevovali škôlky s autistickými deťmi, hovorili s deťmi a učiteľkami. A navrhli ikonografický systém pre lepšiu komunikáciu s autistami. Študentky dizajnu Fakulty architektúry STU pod vedením pedagóga Martina Baláža. Na tvorbu ikonografického systému oslovila dizajnérov Nadácia Pontis. Tá spolu s Nadačným fondom Lenovo vyvíja komunikačnú aplikáciu pre deti s poruchami autistického spektra. 

Komunikačný systém dizajnérov z FA STU obsahuje stovky obrázkov s jednoduchou žltou postavičkou. Tá vykonáva činnosti denného harmonogramu od hygieny, cez hru, prechádzku či jedlo a spánok. Ďalšia séria postavičiek zase prejavuje emócie, ktoré prežívame a ukazuje správanie, ktoré je dobré a, naopak, nesprávne. 

 „Stretávali sme sa s učiteľkami, hovorili  a kreslili sme s deťmi, aj s tými najmenšími, aby sme pochopili, ako vnímajú svet. Postavičky sú žlté – v prípade dvoch osôb môže byť druhá postava oranžová, pretože tieto farby sú pre autistov prijemné. Kresba neobsahuje veľa detailov, lebo tieto deti vyžadujú jasnú a presnú komunikáciu a detaily by ich vyrušovali.  Uvažovali sme napríklad pridať postavičke vlasy, oblečenie či opasok, ale práve to odpútavalo pozornosť od obsahu, od aktivity, ktorú postava znázorňuje,“  vysvetľuje Martin Baláž z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Pri návšteve škôlok a ďalších zariadení sa ukázalo, že väčšinou v nich pedagógovia používajú vlastné kreslené „kartičky“ z obrázkami denného harmonogramu, predmetov či správania. Aplikácia dostupná cez internet by bola pre takéto zariadenia veľkou pomôckou. Študentky FA STU by radi systém videli ako otvorenú platformu -  obrázky, ktoré slúžia na ikonografickú komunikáciu  s deťmi, by bolo možné do systému dopĺňať a rozširovať databázu. Tá má teraz niekoľko častí – ikonky pre jedenie, zábavu, kultúru a relax, hygienu, oblečenie, vzdelávanie, šport, spánok a pre komunikáciu (rôzne oznámenia či usmernenia).

Ikonografickú komunikáciu s autistami využívajú nielen učitelia, ale aj samotní rodičia. Obrázky povedia deťom, aké aktivity počas dňa majú vykonať a oni si môžu sledovať a označovať, čo už urobili. Pomocou obrázkov komunikujú aj samotní autisti. Hovoria iným o tom, čo potrebujú a ako sa cítia. Elektronickú komunikáciu pritom uprednostňujú ako jasnú a funkčnú.

Dizajn ikoniek a systém ich zoradenia do kategórií tvorili študentky FA STU Dominika Berkiová, Eva Hudáková a Barbora Rutová pod vedením pedagóga Martina Baláža v spolupráci s grafickou dizajnérkou Evou Kubáňovou zo somA Centra kreatívneho myslenia o.z.  

 „Projekt nás naučil akceptovať princípy tímovej práce, ako dizajnérky sme museli konzultovať s rôznymi skupinami ľudí – najskôr sme si museli určiť štýl kresby, postáv a predmetov, kontrolovať sme museli sústavne aj stvárnenie jednotlivých ikoniek a celý dizajnérsky tím si uvedomoval, že projekt, na ktorom pracujeme, musí slúžiť a pomáhať používateľom. Aj preto ho vnímame ako prínos pre naše zručnosti a pochopenie hodnoty, ktorú môže dizajn priniesť užívateľovi,“ hovorí Dominika Berkiová.

„Bolo to zaujímavé zadanie, videli sme, že dôležitý nie je len vizuál, ale že môžeme deťom pomôcť. Myslím, že sme sa s tým, aby systém aj dobre vyzeral a aj pomáhal, popasovali úspešne,“ hovorí Eva Hudáková.

Dizajnérov na tvorbu systému oslovila Nadácia PoNtis, ktorá spolu s Nadačným fondom Lenovo vyvíja komunikačnú aplikáciu pre deti s poruchami autistického spektra s pridanými funkciami pre používateľov.

Tím na Fakulte architektúry STU by pomôcku rád ďalej vylepšoval ako vedecký projekt. „Radi by sme rozšírili databázu ikoniek, vylepšili ich podobu či ich preložili do angličtiny. Premýšľame o tom, systém rozšírili do podoby, ktorú by mohli požívať ľudia aj s ďalšími diagnózami,“ hovorí Martin Baláž z fakulty.

Tím dizajnérov FA STU

 tim dizajnerov z FA STU

 tim dizajnerov z FA STU

 stare ikonky

 staré ikonky a návrh študentiek

navrh novych ikoniek