Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 21. apríla 2015 Útvar medzinárodných vzťahov STU (ÚMV) v spolupráci s Eurasian Academy zorganizoval návštevu  študentov z troch fakúlt Karagandskej štátnej technickej  univerzity z Kazachstanu (Karaganda State Technical University) s cieľom prezentácie  STU a oboznámenia sa s možnosťami stáží, študijných pobytov a celkovo štúdia na jednotlivých fakultách STU.

Študentov privítal  prorektor STU - doc. Ing. Š. Stanko, PhD. V prvej časti bola realizovaná prezentácia informácií o univerzite a fakultách zamestnancami ÚMV priamo na rektoráte STU. V rámci druhej časti návštevy sa konala prehliadka laboratórií, výučbových priestorov a modernej knižnice Stavebnej fakulty STU  s výkladom dekana SvF prof. Ing. S. Unčíka, PhD.; prof. Ing. A. Puškára, PhD. a Ing. S. Stasselovej.

Študenti z Kazachstanu Študenti z Kazachstanu
Študenti z Kazachstanu Študenti z Kazachstanu
Študenti z Kazachstanu