Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti z Katedry technológie stavieb bratislavskej Stavebnej fakulty STU získali prvé miesto v štvrtom ročníku medzinárodnej súťaže Synchro University Challenge v 4D BIM v plánovaní výstavby. Štvrtého ročníka súťaže sa pritom zúčastnilo 100 študentov v 21 tímoch zo 14 univerzít sveta. Po minuloročnom finálovom umiestnení tak Slováci opäť dokázali, že patria k svetovej špičke.

Cieľom súťaže bolo využitie tohto softvéru na vyriešenie ľubovoľnej problematiky z oblasti výstavby, s ktorou sa stretávajú realizátori na stavbách. Študenti Pavol Mayer a Dávid Sándor pod vedením Tomáša Funtíka sa rozhodli využiť Synchro na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

studenti SvF STU vyhrali sutaz v 4D vizualizácii výstavby

„Bezpečnosť pri práci je podľa nás najdôležitejšia vec pri výstavbe. Aký význam má ak sa postaví najkrajšia, najvyššia, alebo najkvalitnejšia stavba, prípadne sa na nej skvelo zarobí, alebo sa postaví za rekordný čas, ak sa z nej niekomu nevráti domov otec, manžel či syn?,“  vysvetľuje Pavol Mayer.

Synchro je 4D BIM softvér, ktorý umožňuje modelovať priebeh výstavby v čase. Slovenskí študenti sa rozhodli do 3D BIM modelu monolitických konštrukcií naprojektovať bezpečnostné prvky ako napríklad rôzne typy zábradlia, pracovné plošiny či iné BOZP prvky. „Tieto prvky sme museli najskôr vytvoriť, nakoľko žiadny z výrobcov neposkytoval BIM knižnicu svojich výrobkov. Následne sme ich pridali do modelu stavby,“ dopĺňa Pavol Mayer.

Ďalším krokom bolo vytvorenie harmonogramu výstavby, kde sa nesmelo zabudnúť na postupnosť osádzania a odstraňovania jednotlivých bezpečnostných prvkov. „Aby sme nenavrhovali riešenia, ktoré v praxi nie sú realizovateľné, alebo sa riešia inak, navštívili sme stavbu a problematiku konzultovali s odborníkmi z firmy Skanska, a.s.,“ hovorí Dávid.

Na ešte reálnejšie priblíženie skutočnej výstavby študenti vymodelovali latovanie stropného debnenia, zvislé konštrukcie rozdelili na zábery a farebne odlíšili činnosť vystužovania, debnenia a betonáže. Do tohto modelu vložili navyše cenu práce realizácie jednotlivých činností a prenájmu bezpečnostných prvkov.

Ide tak naozaj o veľmi presnú simuláciu realizácie, ktorú je možné denne upravovať na stavbe podľa okolností. Manažér stavby vie presne odhadnúť, ktoré konštrukcie budú v konkrétny kalendárny deň realizované, alebo už sú hotové, ktorá firma ich vyhotovila a koľko daná práca či materiál stáli. Nehovoriac o tom, že sa výrazne eliminuje možnosť zabudnutia na objednávku, alebo dodávku tovaru a materiálu.

Okrem toho, model s BOZP prvkami zvýši nielen presnosť rozpočtu vo fáze prípravy, resp. vo výberovom konaní, ale je vhodný aj na školenie pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pomôže odhaliť nedostatky projektu, riziká a nebezpečenstvá na stavenisku vo výraznom predstihu, vďaka čomu ich je možné včas eliminovať.

Virtuálna a zmiešaná realita vo výstavbe

Mladí technológovia sa okrem toho pokúsili vytvoriť niečo, čo ešte pravdepodobne nikto pred nimi. „Položili sme si otázku, či by nebolo skvelé ocitnúť sa priamo na stavbe a vidieť jednotlivé konštrukcie a prvky rásť okolo nás,“ vysvetľuje Pavol Mayer. Výsledkom bola virtuálna realita simulácie výstavby s bezpečnostnými prvkami.

„Simuláciu vo virtuálnej realite je možné uploadovať na YouTube, kde si ju môže pozrieť ktokoľvek so smartfónom a virtuálnymi okuliarmi, ktoré sa dnes dajú kúpiť za pár eur,“ dopĺňa Dávid Sándor.

Víziou študentov je, aby sa takéto okuliare dostali do každodenného využívania na stavbách, kde by slúžili ako pomôcka pri školeniach BOZP, či konzultácii projekčných nedostatkov a procesu výstavby. Vzhľadom na nadobúdaciu cenu takýchto VR okuliarov a ich prínos sa jedná o myšlienku realizovateľnú v blízkej budúcnosti.

Iný rozmer ponúka zmiešaná realita, ktorá vyobrazuje model budovy s bezpečnostnými či rizikovými zónami a používateľ si ho môže pozrieť cez tablet, alebo smartfón pomocou aplikácie, ktorá mu model zobrazí pri zameraní kamerou napríklad na klasický papierový výkres

„Veríme, že vďaka tomuto víťazstvu a jeho medializácii, sa nám podarí slovenské stavebníctvo trochu prebudiť a prispieť k jeho digitalizácii. Mnohí projektanti už začínajú projektovať pomocou BIM, avšak realizačné firmy a investori zatiaľ len objavujú výhody, aké im BIM môže priniesť,“ hovorí Tomáš Funtík - viceprezident BIM asociácie Slovensko a pedagóg Stavebnej fakulty STU.

Kým v zahraničí pojem digitalizácia stavebníctva už nie je novým a na základe vládnych nariadení sa rozvíja na princípoch štvrtej priemyselnej revolúcie tzv. iniciatívy Industry 4.0 (napr. v ČR Iniciatíva Stavebnictví 4.0, alebo v Nemecku Planen-Bauen 4.0) na Slovensku sú tak priekopníkmi digitalizácie na svetovej úrovni zatiaľ najmä  budúci stavební inžinieri.

úspech študento v Medzinárodej súťaži 4D BIM v plánovaní výstavby

Opäť medzi najlepšími

Pavol s Dávidom sa súťaže zúčastnili po druhýkrát, a tak ako minulý rok, kedy sa dostali medzi finalistov, boli aj tento rok úspešní a vyhrali. Zatiaľ čo v minuloročnej súťaži riešili všetky univerzitné tímy 4D plánovanie rovnakej budovy, tento rok si študenti mohli vybrať stavbu aj tému.

A tiež VLOG o projekte:

Ocenenie vítazov 4D plánovanie stavby