Prejsť na obsah
Verejnosť

Najlepším učiteľom STU je podľa študentov doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Za ním nasledujú prof. RNDr. František Baliak, PhD. a Ing. Boris Vavrovič, PhD., obaja zo Stavebnej fakulty.

Anketa "Najlepší učiteľ STU 2013" bola vyhlásená vo februári tohto roka. Za svojho obľúbeného učiteľa mali možnosť hlasovať prostredníctvom akademického informačného systému všetci študenti STU.
Samotnému hlasovaniu predchádzali nominácie študentov.
Do hlasovania boli následne zaradení prví traja pedagógovia s najvyšším počtom nominácií z každej fakulty/univerzitného ústavu.
Každý študent mohol poslať jednu nomináciu a v následnom hlasovaní mal právo na jeden hlas.
Študenti poslali celkovo 1 542 nominácií na 519 svojich obľúbených pedagógov.
Do hlasovania sa zapojilo 4 315 študentov, čo predstavuje 27,54 % z ich celkového počtu.

Víťazom študentskej ankety blahoželal rektor STU Robert Redhammer  presne v Deň učiteľov  - 28. marca 2013 v divadle Nová scéna v Bratislave.  Pedagógovia a študenti si po vyhlásení výsledkov ankety pozreli  divadelné predstavenie Charleyho teta.