Prejsť na obsah
Verejnosť

Fakulta architektúry STU otvorila v utorok 13. 12. 2016 jedinečnú výstavu - študenti okrem posterov a fyzických modelov svoju predstavu o dunajskom nábreží  tvorili aj vo virtuálnej realite. 

Okrem utorka si verejnosť môže pozrieť projekty vo virtuálnej realite ešte počas víkendu 17. a 18. decembra od 15:00 do 18:00hod. vo foyer FA STU (Námestie slobody 19, BA).

Alebo si každý môže projekty stiahnuť z google store do mobilu a prezrieť si ich v pohodlí doma či priamo in situ - na dunajskom nábreží.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtualne.nabrezia

Študenti sa venovali územiu medzi Starým mostom a Mostom Apollo, resp. Prístavným mostom. Riešili spôsob prezentácie lužných lesov, občiansku vybavenosť a zástavbu a navrhovali aj podobu napojenia Chorvátskeho ramena na Dunaja.

„Téma Dunaj a Bratislava je na fakulte tradíciou, ale napriek tomu vždy láka objavovať nové dimenzie. V Bratislave zmizlo veľa vecí spojených s Dunajom. A my sme sa v projektoch sústredili na otázku – prečo vlastne nie je Chorvátske rameno, ako vždy bolo, napojené na hlavný tok Dunaja a je slepo odrezané diaľnicou? Rozhodli sme sa ísť touto cestou a výsledok nás prekvapil. V mieste spojenia vznikol atraktívny priestor na verejnú budovu - Múzeum Dunaja či nové PKO,“ hovorí vedúci projektu profesor Vladimír Šimkovič z FA STU.

Okrem posterov a bežných fyzických modelov po prvý raz študenti  navrhovali aj digitálne modely. Tie si bude možné na výstave pozrieť s pomocou špeciálnych okuliarov na virtuálnu realitu, alebo si ich bude možné stiahnuť do mobilu v podobe aplikácie a na prehliadku použiť papierové virtuálne okuliare tzv. CardBoard.

Kedysi sme mali pravítko a rysovaciu dosku, potom sme robili fyzické modely, potom 3D modely v počítači, teraz sa aj architektom otvára nová forma tvorenia skutočnosti. Môžeme ďalším spôsobom overovať, či bude naša predstava fungovať a ešte ďalším spôsobom ju prezentovať verejnosti. A nasledujúci krok možno bude rozšírenie samotnej architektúry o ďalší rozmer, a bude zaujímavé, ako sa k tejto výzve architekti postavia,“povedal Viliam Zajíček, doktorand FA STU a koordinátor projektu Virtuálne dunajské nábrežia.

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prezentovala túto formu tvorby po prvý raz, no bude v nej pokračovať.

„Našim cieľom je, aby sa táto forma prezentácie tvorby stala bežnou súčasťou vyučovania na fakulte. V rámci výučby sa snažíme prepájať pedagogickú činnosť s praxou a najnovšími poznatkami výskumu. Súčasne sa usilujeme o uplatňovanie progresívnych postupov, akým je aj využitie virtuálnej reality. A výhodou školy je nezávislosť a akademická sloboda. Študenti spolu s pedagógmi tak dokážu vo svojich návrhoch prinášať netradičné a inovatívne riešenia,“ povedala dekanka fakulty Ľubica Vitková.

Projekt Virtuálne dunajské nábrežia vznikol na FA STU s podporou Dunajského fondu. Snaží sa o sprístupnenie diplomových prác študentov zaoberajúcich sa potenciálom dunajských nábreží pomocou virtuálnej reality. Cieľ je inovatívnou formou zaujať verejnosť a podnietiť diskusiu o týchto hodnotných priestoroch v meste. Navrhnuté riešenia je možné sledovať aj in situ – teda priamo na konkrétnom mieste na nábreží a porovnať ich tak priamo s realitou.  Umožňuje to práve mobilná aplikácia a špeciálne okuliare.

 

Celý katalóg k výstave Virtuálne dunajské nábrežia si môžete pozrieť tu.

niektoré projekty:

Projekt - Múzeum Dunajskej prírody:

Autor Ing. arch. Roman Hajtmanek  Vedúci práce Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Autor riešil prepojenie hlavného toku Dunaja a Chorvátskeho ramena, ako to bolo kedysi realitou. Myšlienkou je tu obnova Chorvátskeho ramena a dunajského ostrova  s vpustením vody do mesta a s pridaním kultúrnych funkcií. Výsledkom je návrat do romantických obrazov starej Bratislavy s rozprúdeným Dunajom na Petržalskej strane a s ľahko dostupným lužným lesom. To zatraktívňuje pre verejnosť územie medzi Starým mostom a mostom Apollo, v území autor navrhuje vytvorenie výskumno-edukačného a oddychového centra Múzea dunajskej prírody, ktoré sprístupňuje ostrov a vytvára tajomné zákutia a novú formu oddychu a vzdelávania v blízkosti dostupnej prírody.  V múzeu je možné využitie práve in situ virtuálnej reality.

prepojenie Dunaja a Chorvatskeho ramena

Muzeum Dunaja oproti Eurovea

Projekt - Kultúrne centrum a nová brána do Petržalky

Autorka Ing. arch. Jana Durkáčová   vedúci práce Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Projekt rieši územie medzi Starým mostom a Mostom Apollo na petržalskej strane. Toto územie oproti Eurovea púta zraky ľudí a zdôrazňuje tak potrebu zaujímavej revitalizácie. V tejto lokalite autorka navrhla nové kultúrne centrum, jeho budova stojí priamo pri rieke, pozýva ľudí a vytvára novú „bránu“ do Petržalky. Budova by mohla byť náhradou za zbúrané PKO, má 4 nadzemné a 2 podzemné podlažia, okrem troch sál na kultúrne akcie aj knižnicu, výstavný priestor, kaviareň či reštauráciu. V exteriéry zase vytvára priestor na divadlo, kino či čitáreň. Hmota centra je prienikom vzájomnej interakcie prvkov v tesnej blízkosti. Týmito prvkami sú voda (Dunaj a Chorvátske rameno), park - les (Sad Janka Kráľa, navrhovaný park a lužný les) a oddychové zóny (Tyršovo nábrežie). Tieto faktory „lámu“ budovu na viacero častí, podobne ako ľadovce na zamrznutm Dunaji počas zimy.

nove PKO a nova brana do Petrzalky

Projekty in situ - prehliadka na mieste umožňuje vidieť reálnu podobu územia a priamo na mieste si ju porovnať s návrhom architektov.

in situ virtuálna realita