Prejsť na obsah
Verejnosť

Jedenásťčlenná medzinárodná odborná porota vyhodnotila 59 súťažných návrhov z viac ako 15 krajín sveta. Okrem 20 slovenských tímov sa o ceny uchádzali aj tímy z Poľska, Českej republiky, Lotyšska, Španielska, Portugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, Talianska, Francúzska, Holandska, ale aj Indonézie a Číny a USA.

Súťažný návrh „Trenčín-voda-život“ slovenského tímu autorov: Katarína Boháčová (FA STU), Martin Berežný a Daniel Šubín, na ktorom spolupracovali aj študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave: Michal Ráchela, Martin Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová, sa umiestnil na 2. mieste.      

Cieľom medzinárodnej verejnej anonymnej ideovej súťaže Trenčín - mesto na rieke, vyhlásenej Mestom Trenčín v januári roku 2014, bolo nájsť svieže a inovatívne urbanistické riešenia, ktoré by prekonali dopravné bariéry, prepojili historické centrum s oboma brehmi rieky Váh a vdýchli mestu novú podobu a rozvojový impulz. Víťazné návrhy sa stanú podkladom pre riešenie nového Územného plánu centrálnej mestskej zóny, ktorý mesto vypracuje na základe výsledkov súťaže.
Absolútnym víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper Sweden AB  zo Stockholmu, ktorý uspel so súťažným návrhom s názvom Tracing Trencin (Stopy Trenčína).  

Riešenia pre Trenčín hľadali vo svojich ročníkových prácach viacerí študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave. Výstupy z ich prác si možno pozrieť podrobne v katalógu v slovenskom jazyku.

"Katalóg študentských prác Trenčín - mesto na rieke je príspevok Fakulty architektúry STU mestu Trenčín. Ponúka mestu širokú škálu riešení pre rozvoj mimoriadne cennej lokality vo väzbe na rieku Váh v bezprostrednom kontakte s centrom mesta. Spracovanie témy sme realizovali v zmysle stratégie univerzitného vzdelávania a výskumu - prepájať výskumnú a pedagogickú činnosť s praxou. Fakulta architektúry STU ako najväčšia vzdelávacia inštitúcia na Slovensku v oblasti architektúry a urbanizmu cielene zameriava svoje vedecko-výskumné a pedagogické pôsobenie na aktuálne problémy súčasnej slovenskej praxe. Prirodzená je jej v tomto kontexte spolupráca s mestskými a miestnymi samosprávami. Slovenské mestá a obce poskytujú mnoho námetov, ktoré sú predmetom výskumu a zadaní atelierových prác na fakulte. Mladosť študentskej kreativity podporená vedením pedagógov prináša často zaujímavé podnety, ktoré môžu mestá využiť pri riešení urbanistického rozvoja," hovorí na úvod v katalógu dekanka FA STU Ľubica Vitková.

Správa na FA STU a na stránke mesta Trenčín.