Prejsť na obsah
Verejnosť

Pozývame Vás na verejnú prezentáciu workshopu Autonómnej zóny Lafranconi vo štvrtok 25.4. o 18:00, v Lodenici pri botanickej záhrade.

Aj keď sa môže zdať, že priestor pod betónovým kolosom pri FTVŠ prestal žiť už pred mnohými rokmi, veci sa hýbu dopredu. Môže za to jeden z projektov Participatívneho rozpočtu 2013: Autonómna zóna Lafranconi, ktorý sa snaží o obohatenie kultúrneho života v Bratislave. Zámerom je územie okolo a pod mostom revitalizovať, reinterpretovať a možno i recyklovať. Vytvoriť alternatívu k tradičnému tráveniu voľného času a potencionálne dosiahnuť autonómnosť.
Prvým krokom k realizácii bol multidisciplnárny workshop, počas ktorého v dňoch 18. – 21. 4. vyzvali organizátori študentov architektúry, krajinnej architektúry, urbanizmu, územného plánovania, sociológie, kulturológie či dokonca biomedicínskej fyziky aby spoločne navrhli nový koncept rozvoja doteraz mŕtvej oblasti pod mostom Lafranconi. Do tvorby sa zapojili aj študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity.

Do získavania názorov bola aktívne zapojená aj verejnosť, v online formulári mohli svoje predstavy vyjadriť všetci, ktorých problematika zaujíma. Nápady boli tradičné: lavičky, smetné koše či pitné fontánky, ale aj lezecká stena, komunitné záhrady a petangové ihrisko. Študenti počas intenzívnej víkendovky v Lodenici vo veľkom chrlili nápady, ako splniť požiadavky ľudí, ktorí popod nevzhľadný most len prechádzajú. Skupiny s lektormi – architektmi z praxe, dobrovoľne a zadarmo vytvorili projekty, ktoré by v budúcnosti mohli úžasne skvalitniť priestor medzi ihriskami, botanickou záhradou, hlučnou mestskou triedou a Dunajom. Snažili sa nájsť skryté potenciály miesta; dať využitie prvkom, ktoré sa tu už nachádzajú.

Riešenia betónovej plochy pod masívnymi stĺpmi videli kolektívy študentov rôzne. Dôležité pre nich bolo najmä vytvorenie miesta pre subkultúry, pre začínajúcich umelcov a komunity. Svahovanie terénu existujúceho parkoviska preto viacerí využili ako tribúny a nezabudli ani na príležitostné pódium pre akcie, ktoré by sa pod mostom mohli konať. Niektorí vytvorili „náučný chodník undergroundu“ či pohon osvetlenia stacionárnymi bicyklami, iní zasa pomaľovali stĺpy na dúhovo. Cyklisti a chodci ako hlavní užívatelia priestoru dostali v projektoch nové sedenie a chodník. Dôležitým bodom každého projektu bolo spojenie miesta s Dunajom. Unikátny priestor nábrežia pretvorili mnohí študenti na terasové schody s plávajúcim mólom. Zónu Lafranconi si predstavujú ako miesto, kde sa bude dať (ako na jedinom mieste na bratislavskom nábreží) namočiť nohy v rieke.

O celkom výsledku projektu AZL sa dozvieme v máji, kedy prebehne verejné hlasovanie podľa zásad Participatívneho rozpočtu Bratislavy. Zo všetkých študentských intervencií sa vyberú tie najlepšie, ktoré sa pri priaznivých finančných podmienkach na začiatku leta aj zrealizujú.
_______________________________

Verejná prezentácia intervencií nadšencov z STU a UK sa bude konať v Lodenici 25. 4. 2013 o 18:00. Všetci ste srdečne pozvaní!

Viac informácii aj na FB stránke podujatia.

Ukážky z nápadov:

Priestor pod Lafranconi môže komunikovať s vodou...


... alebo môže byť podnetný a prístupný pre všetkých:

napady pre lafranconi