Prejsť na obsah
Verejnosť

Logo CITT

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2020 bolo súčasťou
online konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020, ktorá sa uskutočnila
v dňoch 19. - 20. októbra 2020.

STU bola úspešná a zvíťazila v dvoch kategóriách.
Projekt „IMPULZ CORONA STU“ získal prvenstvo v katerógii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ .
Ing. ROMAN KOLEŇÁK, PhD. (MTF STU) zvíťazil v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA .

Cena je v tomto roku odovzdávaná na Slovensku už po ôsmykrát. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je CVTI SR.
Hlavným cieľom súťaže je ocenenie takých inovatívnych výstupov vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú prínosom pre pra prax, ako aj ich pôvodcov.
Rovnako má upriamiť pozornosť na výsledky práce, ktorá má pôvod výhradne na  slovenských verejných vysokých škôl, v Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavoch.
Ocenenie má byť motiváciou pre vedeckovýskumných pracovníkov, pre zapojenie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

Viac o víťaznom projekte IMPULZ CORONA STU sa dozviete na jeho webstránke.