Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 07.10.2015 sa uskutočnila konferencia NITT 2015 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorej súčasťou bolo udeľovanie Cien za transfer technológií 2015 v nasledovných kategóriách:

  • Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi
  • Najlepšie realizovaný transfer technológií
  • Prístup inovátora k realizácii transferu technológií

Prvým oceneným z STU je Kancelária spolupráce s praxou STU, ktorá získala cenu v kategórii "Najlepšie realizovaný transfer technológií" za Prísadu na zvýšenie cetánového čísla dieselových palív alebo biodieselových palív a jej použitie. Pôvodcami technológie sú: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD., doc. Ing. Elena Hájeková, PhD., Ing. Lukáš Bučinský, PhD., Mgr. Marcela Hadvinová a Ing. Tibor Jakubík, CSc.. Toto ocenenie získala Kancelária spolupráce s praxou už po druhýkrát.
V rámci tejto kategórie sa posudzuje konkrétny prípad, vykazujúci známky systematického prístupu k ochrane a komercializácií duševného vlastníctva zo strany centra transferu technológií alebo obdobnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie.

V kategórií "Prístup inovátora k realizácií transferu technológií" získal ocenenie doc. Ing. František Duchoň, PhD. a kolektív z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.
V tejto kategórií sa oceňuje pôvodca alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácií.

Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti.

Tohtoročná cena - trofej z dizajnérskeho štúdia MEJD

diplom

cena