Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 08.10.2014 sa uskutočnila konferencia NITT 2014 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorej súčasťou bolo udeľovanie Cien za transfer technológií 2014 v nasledovných kategóriách:

  • Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi
  • Najlepšie realizovaný transfer technológií
  • Prístup inovátora k realizácii transferu technológií

Do užšej nominácie postúpili v kategórii "Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi" technológie - Lis na pelety a Axiálny extrúder s rotujúcou hlavou (obidve Strojnícka fakulta STU), v kategórii "Najlepšie realizovaný transfer technológií" - Prísada na zvýšenie cetánového čísla dieselových palív alebo biodieselových palív a jej použitie (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) a v kategórii "Prístup inovátora k realizácii transferu technológií" - pôvodcovia Barbora Rutová a Ing. Tomáš Nagy ArtD. (Ústav dizajnu STU).

Kancelária spolupráce s praxou STU získala cenu v kategórii "Najlepšie realizovaný transfer technológií" za Prísadu na zvýšenie cetánového čísla dieselových palív alebo biodieselových palív a jej použitie. Pôvodcami technológie sú: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD., doc. Ing. Elena Hájeková, PhD., Ing. Lukáš Bučinský, PhD., Mgr. Marcela Hadvinová a Ing. Tibor Jakubík, CSc..

Víťaz získal možnosť zúčastniť sa medzinárodného veľtrhu so zameraním na inovatívne technológie, na ktorom bude môcť prezentovať svoju technológiu.

Ďalší víťazi sú uvedení na stránke Národného portálu pre transfer technológií.

Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti.

Cenu udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR s partnermi Neulogy a.s. a B I C Bratislava spol. s r.o..

cena_za_transfer_technologii