Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita získala "EIT label" akreditáciu na EIT Manufacturing Doctoral School. Táto doktorandská škola je nadstavba PhD študijných programov STU orientovaných na manufacturing.  Jej absolvent získa titul PhD a zároveň certifikát z EIT Manufacturing o nadobudnutí "EIT label".

Získaná akreditácia "EIT label" znamená záruku kvality a ocenenie pre excelentnosť študijných programov poskytovaných Slovenskou technickou univerzitou. Tieto programy kombinujú odborné znalosti mladých vedeckých pracovníkov so zručnosťami nadobudnutými vzdelávaním a odbornou praxou, čím podporujú inovácie a konkurencieschopnosť európskeho podnikateľského prostredia. Programy sú založené na medzinárodných partnerstvách medzi vysokoškolskými inštitúciami, výskumnými centrami, verejnými orgánmi a podnikmi, ktoré úzkou spoluprácou prinášajú jedinečný prístup k vzdelávaniu a získavaniu skúseností.   

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) udeľuje akreditáciu „EIT Label“ raz ročne s cieľom podporiť úspešné projekty. Program EIT Manufacturing Doctoral School získal akreditáciu na najbližšie štyri roky. „Doktorandi vybraných študijných programov majú možnosť získať jedinečnú autentickú skúsenosť, ktorú tento program prináša - letné a zimné školy, hackathony, medzinárodné mobility, priemyselné stáže, prístup do laboratórií a výskumných centier a ďalšie. Tým sa stávajú pre výskum aj podnikateľskú sféru žiadanými a prospešnými,“ vysvetlila prorektorka STU pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov Monika Bakošová. 

Akreditáciu "EIT label" získala STU spolu s partnerskými univerzitami Arts et Métiers Institute of Technology (Arts et Métiers), Českým vysokým učením technickým v Prahe (ČVUT), Grenoble Institute of Technology and Management (Grenoble INP), Faculty of Engineering of the University of Porto (FEUP) a University of Tartu – Institute of technology (TARTU).