Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita vstúpi do nového roku v rozpočtovom provizóriu. Dôvod je, že do dnešného dňa vedenie univerzity nepozná výšku pridelenej dotácie, dokonca ani pravidlá rozdelenia štátnej dotácie slovenským univerzitám na kalendárny rok 2022.

Potom, keď vlani dodalo ministerstvo školstva potrebné údaje až začiatkom posledného mesiaca v roku, tento rok ich univerzita nepozná ani 21. decembra. Rektor Oliver Moravčík upozorňuje, že vzhľadom na túto skutočnosť nemá inú možnosť, ako začať rok 2022 na STU s rozpočtovým provizóriom.

„Nie je to šťastný krok. Žiaľ, inú možnosť nemáme. V každom prípade, rozpočtové provizórium nedáva činnosti univerzity stabilitu a neumožňuje plánovať žiadne rozvojové projekty,“ upozorňuje rektor Moravčík.

O rozpočtovom provizóriu rozhodlo vedenie univerzity a kolégium rektora na svojich decembrových zasadnutiach. Rozpočtové provizórium bude znamenať hospodárenie univerzity a jej súčastí na úrovni mesačných limitov vo výške 90 % rozpočtu na rok 2021.