Prejsť na obsah
Verejnosť

Študentský domov Mladá Garda čaká rekonštrukcia strechy a fasády. V prípade ŠD Mladosť budú opravy rozsiahlejšie, okrem zateplenia a obnovy fasády sa budú obnovovať aj študentské izby. Po ukončení prác budú väčšie ako dnes, zväčšia sa o plochu balkónov. Na ŠD J. Hronca sa budú rekonštruovať sociálne zariadenia na izbách.

Rektor STU Robert Redhammer podpísal v týchto dňoch zmluvy so spoločnosťami, ktoré opravy zabezpečujú. Študentov tak na začiatku akademického roka čaká na internátoch stavebný ruch. Podľa riaditeľa Študentských domovov a jedálni Františka Hulíka však budú opravy prebiehať v takom režime, aby čo najmenej obťažovali ubytovaných študentov. Práce budú prebiehať počas dňa, keď sú študenti na prednáškach.

Zvyšujeme štandard ubytovania na našich bratislavských internátoch, pretože nám záleží na študentoch a chceme, aby sa dobre cítili nielen v posluchárňach ale aj na internátoch,“ povedal rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer.

V spomenutých troch internátoch býva spolu viac ako päťtisíc študentov. Vo všetkých internátoch STU sa študenti môžu pripojiť na internet priamo na izbe. V posledných rokoch prebieha postupne rekonštrukcia všetkých internátov STU a výmena zariadenia.