Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 28. 8. 2013 na pôde Kábulskej polytechnicke univerzity KPU v Afganistane slávnostne uviedli do prevádzky dve študentské laboratória, ktoré boli vybudované za pomoci STU v rámci projektu SAMRS/2011/01/2 „Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite“.

Projekt je financovaný v rámci programu „SlovakAid“. Už v máji 2013 doc. Ing. Juma Haydary, PhD. a Ing. Viera Illeová, PhD. z Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva FCHPT STU odcestovali do Afganistanu, kde spoločne s dodávateľmi zariadenia nainštalovali. Štyria učitelia Kábulskej polytechnickej univerzity následne absolvovali tréningové pobyty na FCHPT STU.

Na Slávnostnom otvorení laboratórií sa zúčastnili riešitelia projektu za STU, zástupca agentúry SAMRS Ministerstva zahraničných veci SR, minister vyššieho vzdelávania Afganistanu, členovia vedenia Kábulskej polytechnicke univerzity a ďalší hostia. Po slávnostnom otvorení laboratórií prebehnú na univerzite v Kabule dvojtyždňové tréningové kurzy v odboroch potravinárská mikrobilógia a chemické inžinierstvo pre učiteľov a študentov KPU. Kurzy povedú doc. Ing. Juma Haydary, PhD, Ing. Viera Illeová, PhD a Ing. Barbora Kaliňáková, PhD..