Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický senát STU v Bratislave vyhlasuje, že Slovenská technická univerzita v Bratislave vstupuje od 1. marca 2021 do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl. Ak minister školstva nestiahne prezentovaný návrh novely vysokoškolského zákona a nezmení sa aktuálna finančná politika ministerstva voči verejným vysokým školám, pristúpi univerzita v Bratislave k vyhláseniu štrajku. Uznesenie o tom prijal senát na dnešnom riadnom zasadnutí. Do protestu vstúpila aj Univerzita Komenského v Bratislave.

Na základe predloženého textu návrhu novely zákona o vysokých školách a informácie o priebehu a výsledkoch jeho prezentácie ministrom školstva a štátnym tajomníkom rezortu na pôde Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl SR prijal Akademický senát STU uznesenie:

„Akademický senát STU v Bratislave vyhlasuje, že Slovenská technická univerzita v Bratislave vstupuje odo dňa 1. marca 2021 do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl.

Prejavom politizácie je najmä aktuálne prezentovaná novela vysokoškolského zákona pripravená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a finančná politika ministerstva voči verejným vysokým školám, ktorú začalo uplatňovať od tohoto kalendárneho roka.

V prípade, že minister školstva nestiahne aktuálne prezentovanú novelu zákona a nezmení sa aktuálna finančná politika ministerstva voči verejným vysokým školám, pristúpi Slovenská technická univerzita v Bratislave k vyhláseniu štrajku.“

Do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl dnes vstúpila aj Univerzita Komenského v Bratislave. Vyhlásilo to jej vedenie a Predsedníctvo Akademického senátu UK. Aktuálne prezentovaný návrh novely vysokoškolského zákona spolu s finančnou politikou ministerstva voči verejným vysokým školám, ktorú začalo uplatňovať od tohto kalendárneho roku a ktorej podstatou je ešte znížiť prísun financií aj tak dlhodobo podfinancovaným verejným vysokým školám, sú podľa UK kroky, ktoré vytvárajú na vysokých školách prostredie úplného podriadenia ministerstvu.