Prejsť na obsah
Verejnosť

STU je v prestížnom rebríčku THE World University Rankingu:

podľa rektora STU je čas zmeniť legislatívu i financovanie

 

Bratislava, 21. september 2016 – Prestížny rebríček Times Higher Education World University Rankings zverejnil v stredu o 22.00 hod. hodnotenie univerzít za obdobie 2016/17.  Do celkového poradia najlepších univerzít sveta sa dostali dve slovenské – Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave.

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa umiestnila na 801.pozícii  vo svetovom porovnaní.  Univerzita Komenského sa umiestnila na 601.-800. mieste.

Ranking vedie tento raz európska univerzita, po prvý raz univerzita z Veľkej Británie – Univerzita v Oxforde. Za ňou je Technologický inštitút v Kalifornii. Popri univerzitách z USA a Veľkej Británie sa do prvej dvadsiatky dostala len jedna univerzita z kontinentálnej Európy, a to švajčiarsky Technologický inštitút ETH Zurich. Autori upozorňujú, že dopredu sa posúvajú ázijské univerzity.

 „Sme pripravení zapojiť sa do diskusie o chystanej reforme vysokého školstva a prispieť dlhoročnými skúsenosťami. Verím, že výsledkom bude rozdelenie hodnotenia i financovania vysokých škôl podľa ich poslania. Slovensko by malo mať niekoľko škôl, ktoré dokážu výraznejšie prispieť do svetového vedeckého poznania vlastným intenzívnym výskumom a uspieť v medzinárodnej konkurencií. Ktoré by dokázali reprezentovať Slovensko v svetovom meradle, a to sa dá len veľmi ťažko pri súčasnom legislatívnom nastavení a spôsobe financovania. Financovanie musí výraznejšie odrážať aj uplatnenie absolventov, musí byť previazané s potrebami trhu práce a s kvalitou. Slovensku akoby toto v riadení školstva chýbalo. Na STU sa o tieto hodnoty snažíme, aj keď to neraz nie je finančne výhodné. Presadzujeme napríklad, aby vedecké výstupy boli medzinárodne akceptované a najzásadnejšie odmeňujeme,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

THE World University Rankings hodnotí  štyri oblasti – vzdelávanie, výskum, spoluprácu s praxou a spoluprácu so zahraničím. Slovenská technická univerzita  v Bratislave bodovala opäť predovšetkým v hodnotení spolupráce s praxou. V spolupráci s praxou je STU dlhodobo silná, každoročne rieši takmer 300 projektov výskumu pre prax. V roku 2015 to bolo 294 projektov zmluvného výskumu pre prax a takmer 500 výskumných projektov financovaných z grantov.

V oblasti vzdelávania hodnotili tvorcovia rankingu počet prednášajúcich k počtu študentov, počet doktorandov a rozpočet inštitúcie. V spolupráci so zahraničím hodnotili počet prednášajúcich cudzincov, počet zahraničných študentov, ale aj medzinárodné spoluautorstvo vedcov. V prípade výskumu reputáciu, objem výskumu a citácie, ale aj príjem vedeckých pracovníkov univerzity.

THE World University Rankings zverejnil hodnotenie 12. raz. Patri do tzv. Veľkej trojky najstarších a najprestížnejších svetových rebríčkov (s QS World University Rankings a ARWU - Šanghajský rebríček).  „Tieto rebríčky zverejňujú poradie len tých najlepších svetových škôl, čo pri celosvetovom počte vysokých škôl ( asi 20-tisíc) znamená, že sa v nich umiestni len elitných 2 až 3 percent vysokých škôl,“ vysvetľuje v analýze svetových hodnotení škôl Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR.