Prejsť na obsah
Verejnosť

stu rektoratVyplynulo to z výsledkov  hodnotenia  Akreditačnej komisie, ktoré 27. augusta 2015 prezentovali na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.

V hodnotení najlepšie obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.
 
Za najväčšiu slabinu všetkých vysokých škôl považuje Ľ. Fišera slabšiu publikačnú činnosť doktorandov, pozitívom komplexnej akreditácie je zníženie počtu detašovaných pracovísk.
V dvoch oblastiach výskumu  dal  predseda  Akreditačnej komisie najlepšie známky Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl. Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.