Prejsť na obsah
VerejnosťVedci zo Slovenskej technickej univerzity majú na konte medzinárodný úspech. Práve úspešne ukončili riešenie projektu NATO Science for Peace and Security. Ich úlohou bolo vybudovať systém včasného varovania pre vodohospodársky podnik v Novom Sade, a tým zamedziť prípadnému použitiu znečistených zdrojov na prípravu  pitnej vody. Jedným z možných zdrojov znečistenia zdroja pitnej vody, ktorý trápi mesto je pozostatok po bombardovaní rafinérie v roku 1999. Vtedy sa všetky zásoby ropy a produkty vyliali do Dunaja.


Miestny vodohospodársky podnik zásobuje mesto pitnou vodou z troch zdrojov. Podniku však chýbali presné informácie o tom, ktorý zo zdrojov je v danom okamihu kontaminovaný a ktorý, naopak, neohrozí zdravie obyvateľov. A práve takýto monitorovací systém včasného varovania navrhli pre Novi Sad odborníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.


„Navrhli sme zariadenie, ktoré bude automaticky odoberať vodu zo zdrojov a vykonávať skríning potenciálne nebezpečných zlúčenín, ktoré sa vo vode môžu nachádzať. Na základe vyhodnotenia rizík dokáže zariadenie okamžite upozorniť vodohospodárov, aby nahradili zdroj pitnej vody iným, pri ktorom v danej chvíli nehrozí nijaké riziko,“ hovorí Ivan Špánik z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorý projekt vedie.


Získať podporu z  programu NATO – Science for Peace and Security je veľký úspech, v tomto prípade ešte väčší preto, že slovenská inštitúcia projek koordinovala. Projekt v hodnote 270-tisíc eur škola úspešne ukončila v septembri 2014.


„Po úspešnej inštalácii zariadení a overení ich prevádzky môžem konštatovať, že projekt bol úspešne splnený,“ konštatoval Jaroslav Slobodník - NATO konzultat pre projekt.


Spoluprácu STU s partnermi v Srbsku však nekončí. Tím Ústavu analytickej chémie FCHPT STU koordinuje aktuálne aj v európsky projekt TEMPUS, v rámci ktorého bude spolu s Masarykovou univerzitou a Univerzitou v Portsmouth v ďalších rokoch vzdelávať pracovníkov verejných laboratórií zameraných práve na analýzu rizikových látok a na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia.  


Srbsko ako krajina, ktorá sa uchádza o členstvo v Európskej únií, musí rešpektovať európsku legislatívu týkajúcu sa ochrany a bezpečnosti vôd. V rámci legislatívy (Water Framework Directive) musia krajiny EU permanentne monitorovať viac ako 40 toxických zlúčenín a postupne znižovať ich koncentrácie vo vode resp. ich úplne odstrániť. Ide najmä o rôzne priemyselné chemikálie, pesticídy, hormóny či farmaceutiká. Z týchto dôvodov je dôležité v krajine budovať odborné kapacity a zvyšovať úroveň laboratórnej praxe. To je cieľom Tempus projektu.

Odoberanie vzoriek v Novom Sade:

odoberanie vzoriek vody v Novom Sade

Školenia odborníkov v Srbsku:

skolenia odbornikov v Srbsku