Prejsť na obsah
Verejnosť

L. Dunsch a P. Löscher si prevzali čestný titul v stredu 5. decembra počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady STU.

“Slovenská technická univerzita stavia vzdelávanie na výskume, zapájame študentov do výskumných úloh, ktoré sú prepojené s praxou, so zamestnávateľmi, s medzinárodnými a domácimi inštitúciami. Teším sa, že som mohol v mene univerzity odovzdal čestný titul dvom dlhoročným partnerom, ktorí nám v tomto snažení pomáhajú,” povedal rektor STU Robert Redhammer.

Peter Löscher študoval ekonómiu vo Viedni, Hongkongu a na Harvard Business School v USA,  pôsobil v popredných farmaceutických spoločnostiach ako Aventis Pharma Ltd., či Merck, od 1. júla 2007 je generálnym riaditeľom spoločnosti Siemens AG. Spoločnosť zamestnáva po celom svete viac ako 400-tisíc zamestnancov, je lídrom v oblasti inovácii  a zdravotníckych technológii.

Siemens dlhodobo spolupracuje so Strojníckou fakultou STU. Vďaka tejto spolupráci bolo na fakulte vybudovaných niekoľko laboratórií, napr. laboratórium informačných a riadiacich systémov na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU. Toto laboratórium je zaradené do siete Excelentných laboratórií Siemens. Naposledy tento rok Siemens spoločne s STU vybudovali pracovisko, ktoré slúži na virtualizáciu komplexných výrobných procesov a ich optimalizáciu, na navrhovanie inovatívnych výrobkov, riadenie konštrukčného procesu a na správu inžinierskych dát.

 

“Prijať tento titul je pre mňa veľkou cťou a som zaň Slovenskej technickej univerzite veľmi vďačný. Nie je to ocenenie len pre mňa osobne, ale najmä pre celý Siemens, za našu oddanosť technológiám. Odzrkadľuje dlhodobú spoluprácu medzi našou spoločnosťou a Slovenskom a taktiež náš prínos pre túto krajinu. Teším sa na ďalšie roky vzájomnej spolupráce,” povedal P. Löscher.

Profesor Lothar Dunsch pôsobí na Technickej univerzite v Drážďanoch a vedie Centrum spektroelektrochémie a oddelenie Elektrochémie a vodivých polymérov na IFW Dresden. Patrí k svetovej špičke v oblasti elektrochémie a spektroelektrochémie, ako aj v oblasti výskumu fulerénov, nanotrubiek a organických vodivých polymérov. Svedčí o tom jeho viac ako 400 vedeckých publikácií v karentovaných časopisoch, 13 knižných publikácií a 14 patentov.

Od roku 1990 Lothar Dunsch intenzívne spolupracuje s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU. Členovia akademickej obce a študenti fakulty pracujú na viacerých projektoch priamo v špičkových laboratóriách IFW Dresden. Niektorí študenti si práve v Drážďanoch dokončili svoje PhD štúdium. Zo spolupráce s IFW Dresden však ťažia aj ďalší študenti STU. Vďaka tomuto partnerstvu a s pomocou Humboldtovej nadácie bolo na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie vybudované moderné spektroelektrochemické laboratórium.

„Vedecká práca žije hlavne vďaka spolupráci medzi jednotlivými expertmi a jej medzinárodný rozmer jej dáva silný impulz na ďalší rozvoj,“ povedal L. Dunsch.