Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 13. – 16. októbra 2015 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity (STU) so sídlom v Bratislave a hotela Radisson Blu Carlton konal Summit SmartCity360.

Summit SmarCity 360 bol organizovaný Európskou Alianciou pre Inovácie na Slovensku (EAI SK) a výskumnou organizáciou Create-Net spolu s STU so sídlom v Bratislave v zastúpení rektora prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., prorektora pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy, doc. Ing. Štefana Stanka, PhD. a dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, ako aj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda Európskej komisie a eurokomisár pre Energetickú úniu, JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.

V prvý deň Summitu SmartCity 360 prebiehali na pôde STU so sídlom v Bratislave paralelne tri odborné konferencie Sustainable Solutions beyond Mobility of Goods (SustainableMoG), Social Inovation and Community Aspects of Smart Cities (SmartCity Com) a Mobility Opportunities in Danube Region (MOBIDANUBE). Cieľom SustainableMoG bolo poskytnúť priestor pre diskusiu o možnosti vytvorenia udržateľnej rovnováhy a možných inovačných riešeniach v oblasti logistiky a dodávateľského reťazca. Hlavnými garantmi konferencie boli prof. Ing. Radim Lenort, PhD., Ing. David Holman, PhD. Ing. David Stas, PhD a Ing. Pavel Wicher, PhD.

Konferencia SmartCity Com vytvorila príležitosť pre diskusiu a výmenu skúseností prostredníctvom odborných prednášok medzi vedeckou obcou a odborníkmi z praxe o možnosti vytvorenia konceptu trvaloudržateľného rozvoja inteligentných miest. Hlavnými garantmi konferencie boli doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., prof. Paloma Taltavull de La Paz a prof. Dr. Erwin Van Der Krabben.

Cieľom tretej konferencie MOBIDANUBE bolo prehĺbenie spolupráce v oblasti výskumu inteligentných miest a mobilít medzi odborníkmi z akademickej obce, výskumných inštitúcií a priemyslu v rámci Dunajskej stratégie, prioritnej osi 7: Vedomostná spoločnosť - veda, výskum, inovácie a IKT. V rámci programu vystúpili so svojimi prezentáciami štyria medzinárodne uznávaní experti z oblasti integrálnych inovácií, digitálnych médií a konceptu inteligentných miest. Hlavnými garantmi boli doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., ktorá bola zároveň i hlavným spolugarantom Summit-u SmartCity360 spolu s prof. I. Chlamtačom, prezidentom EAI a CREATE-NETu. 

Hlavným zámerom Summit-u SmartCity360 bola výmena a zdieľanie vedomostí a skúseností z oblasti špičkových inovácií a technológií prostredníctvom odborných prezentácií a panelových diskusií s cieľom vytvoriť platformu pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu. O svoje myšlienky a skúsenosti ako riešiť otázky a výzvy budúcich inteligentných miest a mobilít v strednej Európe a Severnej Amerike sa podelilo viac ako 100 predstaviteľov z akademickej a výskumnej obce, odbornej praxe a vládnych organizácií, zástupcov z Francúzskeho a Kanadského veľvyslanectva v Bratislave. Účastníci Summitu pochádzali z viac ako 20 krajín sveta, ako napríklad zo Spojených štátov amerických, z Fínska, Nemecka, Holandska, Ukrajiny, Írska, Veľkej Británie, Belgicka, Izraela, Rakúska, Francúzska, Srbska, Španielska, Poľska, Talianska, Litvy, Českej republiky a Slovenska.

 

Fotogaléria: 

https://www.flickr.com/photos/135354712@N02/

 

Linky:

http://proceedings.dev.icstweb.eu/2015/program%20bratislava.pdf

http://blog.eai.eu/

 

Autori: Natália Horňáková, Dagmar Cagáňová