Prejsť na obsah
Verejnosť

16. júna 2015 zomrel vo veku 46 rokov doc. Ing. František Horňák, PhD.
V období rokov 2011 – 2014 pôsobil ako prorektor STU pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy.

frantisek hornakNarodil sa 18. mája 1969 v Trnave. V roku 1992 ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v študijnom odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby. Po ukončení pokračoval na fakulte v doktorandskom štúdiu vo vednom odbore inžinierstvo kvality produkcie a od roku 1994 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ. V roku 2004 získal vedecko-pedagogický titul docent v odbore priemyselné inžinierstvo a manažment.
V rokoch 2006 – 2011 zastával funkciu prodekana MTF STU pre štúdium II. a III. stupňa. Vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti sa venoval problematike inovačného manažmentu a manažmentu kreativity. Dlhodobo pôsobil ako lektor vo viacerých poradensko-vzdelávacích inštitúciách na Slovensku. Bol členom Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Trnavského samosprávneho kraja. V zahraničí bol členom siete konzultantov pre oblasť inovačného manažmentu a kreativity – Akadémia kreativity Viedeň.
František Horňák sa podieľal na viacerých projektoch orientovaných na oblasti vedenia ľudí, manažérskej komunikácie, koučingu, podnikovej kultúry, budovania a riadenia tímov, hodnotenia pracovníkov, inovačného a projektového manažmentu a kreativity.

Česť jeho pamiatke.