Prejsť na obsah
Verejnosť

Európsky hospodársky priestor sputil v januári 2014 ďalšie pokračovanie programu s názvom Štipendijný program EHP Slovensko.

Program je jedinečným nástrojom na zvýšenie mobility vysokoškolských študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

Samotná realizácia programu sa predpokladá od januára 2014 do februára 2017. V rámci tohto obdobia bude počas dvoch kôl zverejnených spolu 6 výziev.

Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov EHP (85%) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15%), v celkovej sume viac ako 80 mil. EUR pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014.

Program je určený pre inštitúcie, nie jednotlivcov, a zapojiť sa môžu všetky stredné i vysoké školy so sídlom na Slovensku. Podmienkou oprávnenosti je partnerská organizácia v niektorej z krajín Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a spoločne predložená projektová žiadosť.

Správcom tohto programu je SAIA, n. o., ustanovená Úradom vlády SR, ako Národným kontaktným bodom pre Granty EHP, na základe výsledkov verejného obstarávania.

Program bude poskytovať granty na nasledujúce aktivity:

Prípravné návštevy a stretnutia

Mobilitné projekty medzi vysokými školami


Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami


Projekty inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní