Prejsť na obsah
Verejnosť

Tím STU (prof. Finka, doc. Petríková, Dr. Ondrejička, Dr. Jamečný, Dr. Ondrejičková) aktuálne spoluorganizuje sériu 8 workshopov na Srí Lanke v mestách Colombo a Kandy v rámci schváleného projektu Európskej únie programu ERASMUS+ International Credit Mobility ICM (Medzinárodná kreditová mobilita) na podporu spolupráce Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) a  International College of Business and Technology (ICBT) na Srí Lanke.

Podujatia pod hlavičkou programu EÚ ERASMUS+ sú venované problematike Novej urbánnej agendy schválenej v októbri 2016 na samite OSN Habitat III v Quite. Workshopy sa tematicky sústreďujú predovšetkým na plnenie cieľov udržateľného rozvoja a adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v mestskom prostredí, resp. na potenciál úspor a získavania energie z obnoviteľných zdrojov a využitie ekosystémových služieb. Zároveň prebiehajú rokovania o rozvoji vedecko-výskumnej spolupráce s partnerskou školou International College of Business and Technology (ICBT). V rámci ďalších aktivít STU na Srí Lanke sa uskutoční prednáška prof. Maroša Finku na Peradenyia University (Kandy), jednej z najprestížnejších univerzít v krajine.

Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci programu ERASMUS+ ICM v tomto roku privíta 5 srílanských kolegov a 2 študentov, ďalší dvaja študenti z STU naštívia ICBT v Colombe.

Schválený 2-ročný projekt ERASMUS+ ICM  umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EÚ. STU v Bratislave bol schválený grant pre 6 inštitúcií z krajín Srí Lanka, Čína, Kuba, Ruská federácia, Kazachstan a Čierna Hora. Cieľom je podporiť profesionálny rozvoj osôb pracujúcich v oblasti vzdelávania a podporiť študentov v úsilí osvojiť si schopnosti, ktoré prispejú k ich osobnému rozvoju a zvýši ich zamestnateľnosť.

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka