Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenskí inovátori vyzývajú vrcholových predstaviteľov štátu na urýchlenú účinnosť jednoduchších pravidiel verejného obstarávania. Chystaná novela zákona podľa nich prináša zjednodušenie verejného obstarávania pre vedecko-výskumné projekty v súkromnej sfére. Univerzity STU, UK a EU, SAV, mestá a samosprávne kraje však upozorňujú, že ide len o miernu úľavu, náročný proces verejného obstarávania s dôrazom na najnižšiu cenu zákazky brzdí zavádzanie inovácii do riešenia spoločenských problémov a do aktivít verejných inštitúcií.

Slovenskí inovátori, vedci zo Slovenskej akadémie vied,  predstavitelia niektorých univerzít a zástupcovia miest a samosprávnych krajov minulý týždeň na spoločnom online fóre pomenovali problémy, s ktorými sa stretávajú pri realizácii eurofondových projektov. Zhodli sa, že ich brzdia procesy spojené s verejným obstarávaním, ktoré sú prehnane byrokratické a trvajú príliš dlho. Podľa riaditeľa projektového strediska EIT a Manufacturing HUB Slovensko Rastislava Igliara zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave trvá verejné obstarávanie vo výskumných projektoch priemerne rok.

Inovátori preto vyzývajú premiéra Eduarda Hegera, predsedu parlamentu Borisa Kollára, vicepremiéra Štefana Hollého, riaditeľa ÚVO Miroslava Hliváka, poslancov a ďalších zainteresovaných, aby sa začali zaoberať verejným obstarávaním, ktoré prináša kvalitu za rozumnú cenu - tak, ako je to bežné vo väčšine vyspelých krajín.

Za nevyhnutné považujú, aby pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní bola čo najskôr účinná. Táto novela podľa nich dokáže riešiť problémy eurofondových projektov vedy, výskumu a vývoja. Posun jej účinnosti až na 1. marec 2022 však ohrozuje mnohé rozbehnuté projekty, keďže musia byť ukončené do konca roku 2023. Inovátori súčasne podotýkajú, že ju vnímajú len ako prvú etapu zlepšovania podmienok verejného obstarávania pre všetky subjekty. „S ďalšími úpravami zákona netreba čakať,“ apelujú. 

Za kľúčovú oblasť, ktorá vyžaduje urýchlenú zmenu zákona o VO, považujú slovenskí inovátori definíciu pojmu  hospodárnosť v zmysle nákup najkvalitnejšieho produktu v danom čase za daných okolností. „Cieľom je podporiť aktivity s pridanou hodnotou pre všetkých obyvateľov, zavádzanie inovácií do všetkých oblastí spoločnosti a udržateľný rozvoj Slovenska“.

Pripravovaná novela zákona totiž naďalej kladie verejným inštitúciám povinnosť obstarávať v premisách najnižšej ceny. V praxi to znamená, že nemajú potrebný priestor financovať z verejných zdrojov inovatívne či vedecko-výskumné projekty a nedokážu držať krok so súkromnou sférou. Prax pritom ukazuje, že mnohé inovácie sa do života dostávajú len vďaka podpore verejných inštitúcii, ktoré môžu na seba prevziať väčšie riziko, ako súkromné inštitúcie. Zástupcovia súkromnej sféry považujú za nesmierne dôležité, aby sa verejné obstarávanie pre nové programové obdobie eurofondov nastavilo tak, ako je potrebné pre všetky subjekty. „Verejné obstarávanie by týmto prestalo byť brzdou a stalo by sa akcelerátorom moderného a udržateľného rozvoja našej krajiny. Stratili sme už veľa príležitostí,“ uzatvárajú podporovatelia výzvy:  

Inovatívne spoločnosti so Seal of Excellence: AGEVOLT, ALLIA, eROBOT, GLYCANOSTICS, ROVAMI, R-DAS, MAINDATA, MATSUKO, NIGHT SKY, PEWAS, USABILITY ENGINEERING CENTER, ZDROJE ZEME  

Inovatívne spoločnosti podporené cez EIC Accelerator/SME Instrument II.: MULTIPLEXDX, SAFTRA PHOTONICS

Univerzity: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Inštitúcie: SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Samosprávne kraje: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Združenia, asociácie a neziskové organizácie: ZDRUŽENIE SAMOSPRAÁVNYCH KRAJOV SK8, FINAS – FINTECH & INSURTECH ASOCIÁCIA SLOVENSKO, VÝSKUMNÝ ÚSTAV SPOJOV, N.O. BANSKÁ BYSTRICA, SKSB - ASOCIÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO PRIEMYSLU SR

Ďalší podporovatelia:

MGR. TIBOR PEKARČÍK - viceprimátor mesta Trnava

MGR. MARTINA ANTOŠOVÁ, PhD., MBA - vedúca Oddelenia biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania, Univerzitná nemocnica Martin

MGR. BARBORA LUKÁČOVÁ – riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Bratislavský samosprávny kraj

ING. MARTIN ŠTUBIAN- riaditeľ spoločnosti APIS  spol. s r.o., ktorá sa zameriava na výskum, vývoj, a výrobu identifikačných systémov