Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenska technická univerzita (STU) podporuje budovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Bratislava. Vedenie STU podpísalo 13.3.2015 s občianskym združením Cyklokoalícia memorandum za rozvoj cykloinfraštruktúry v rámci mesta Bratislavy.  S iniciatívou prišli samotní študenti STU.

„Cesty sú v špičkách preplnené a pre študentov na bicykloch nebezpečné,“ argumentujú študenti. Aj preto spolu s Cyklokoalíciou vytvorili projekt cyklotrasy Račianske mýto – Kollárovo námestie a spolupracovať chcú aj pri ďalších projektoch.

Projekt cyklotrasy Račianske mýto – Kollárovo námestie  vznikol počas Letnej školy na Fakulte architektúry, kde Cyklokoalícia predniesla myšlienku rozvoja cyklotrás v hlavnom meste, ktorú ďalej rozpracovala spolu so študentmi architektúry. Projekt tejto cyklotrasy sa následne dostal do celkovej koncepcie tvorby cyklotrás, ktorú navrhla Cyklokoalíciou a schválilo Mestské zastupiteľstvo 25. 9. 2014.

Navrhovaná cyklotrasa cez Radlinského ulicu prepojí internáty STU (Bernolákova, Wilsonova, Svoradova) s fakultami STU a v budúcnosti  vďaka navrhovanému riešeniu prejazdu cez Račianske mýto, umožní napojenie Mladej Gardy. Študenti nebudú musieť chodiť do školy autami, čím sa zlepší aj situácia s parkovaním pred budovami STU,“ hovorí Peter Netri z Cyklokoalície.

Študenti  iniciovali aj ďalšie projekty, ako napríklad bezpečné parkovanie pred fakultou alebo na internátoch, ktoré sa postupne stáva realitou. Pred FA STU pribudli v marci nové stojany na bicykle, ktoré boli aj napriek chladnému počasiu veľmi využívané. Ďalšie stojany pribudnú pred ostatnými fakultami STU v tomto roku. Veľký potenciál má využitie odborných skúsenosti študentov Fakulty architektúry a Stavebnej fakulty STU. Memorandom podpísal za STU rektor Robert Redhammer a za Cyklokoalíciu Peter Netri.

STU v memorande „vyjadruje podporu rozšíreniu a skvalitnenie cyklistickej dopravy všeobecne, zvlášť však pre študentov a zamestnancov STU.“ Univerzita aj Cyklokoalícia sa tiež zaväzujú ďalej spolupracovať pri navrhovaní a projektovaní cykloinfranštruktúry. Obe inštitúcie budú vyvíjať aktivity a vplývať na mesto v súvislosti s pripravovanými realitnými projektami, ktoré by mohli cyklotrasu posunúť bližšie k realite.

V lete študenti pripravujú ďalšiu letnú školu, na ktorej by navrhli pokračovanie cyklotrasy až po Mladú gardu. 

S ideovým riešením cyklotrasy na Radlinského už boli zoznámení aj členovia Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu, ktorá je poradným orgánom primátora Nesrovnala, ako aj odborní zamestnanci magistrátu.

vizualizacia cyklotrasa