Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave podporí protestné zhromaždenie, ktoré 15. júna 2022 o 13.30 hodine organizuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na bratislavskom Námestí SNP. Cieľom protestu je vyzvať vládu SR a poslancov NR SR, aby rozhodli o zvýšení financií pre školstvo a umožnili tak zlepšiť podmienky na prácu jeho zamestnancov, ktoré sa zásadne zhoršujú.

STU tak reaguje na výzvu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prezidentom a predsedom partnerským organizáciám pôsobiacich v školstve, riaditeľom škôl a školských zariadení, rektorom a dekanom.

„Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vníma nedostatočné financovanie v oblasti školstva, ktoré sa ešte prehĺbilo enormným nárastom prevádzkových nákladov ukrajujúcich zo mzdových ohodnotení zamestnancov školstva. Životná úroveň zamestnancov školstva klesá a klesá aj zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto vyzývam zamestnancov STU v Bratislave k účasti na protestnom zhromaždení, ktorého cieľom je presvedčiť politikov na prehodnotenie ich postoja k školstvu, aby zabezpečili postupné navýšenie financií do školstva, ktoré sa bude môcť odraziť v skvalitnení materiálového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu, vo valorizácii tarifných platov všetkých pedagogických zamestnancov a v zreálnení platovej tabuľky nepedagogických zamestnancov školstva,“ povedala Anna Ujhelyiová, predsedníčka odborovej organizácie STU.

„Je potrebné pripomenúť, že školstvo a jeho zamestnanci nemajú nevyčerpateľnú trpezlivosť a ochotu podávať maximálne výkony v podmienkach, ktoré sa neustále zhoršujú. Školstvo pripravuje budúcnosť tohto štátu, preto by mal štát bezodkladne pristúpiť od deklarácií k skutkom a postaviť sa školstvu ako k skutočnej priorite,“  konštatoval rektor STU Oliver Moravčík.

Vo výzve predsedu OZ PŠaV na Slovensku Pavla Ondeka sa píše:

„Protestné zhromaždenie sa uskutoční 15. júna 2022 o 13.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave s následným pochodom pred NR SR Cieľom protestu je vyzvať vládu SR a poslancov NR SR, aby rozhodli o zvýšení financií pre školstvo. Poukazujeme nato, že je potrebné zlepšiť pracovné podmienky vrátane zvýšenia platov o 10 % pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla 2022, že minimálna mzda na Slovensku v hrubom od 1. januára 2022 je 646 eur a tarifný plat mnohých nepedagogických zamestnancov je pod úrovňou minimálnej mzdy. Zdôrazňujeme, že z dôvodu navýšenia cien energií a s tým súvisiacej rastúcej inflácie hrozí finančný kolaps všetkým typom škôl a školských zariadení. Upozorňujeme vládu SR a poslancov NR SR, aby sa školstvo pre nich stalo reálnou prioritou. Nestačí programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve. Je potrebné, aby deti v materských školách, žiaci v základných a stredných školách a študenti na vysokých školách mali zabezpečené čo najkvalitnejšie podmienky na vzdelávanie. Aby školstvo prosperovalo a bolo kvalitné musia mať dobre vytvorené podmienky pedagogickí a odborní zamestnanci, učitelia vysokých škôl, zamestnanci vo vede, ale aj nepedagogickí zamestnanci, bez ktorých školy nemôžu existovať. Predpokladám, že na týchto slovách a argumentoch sa zhodneme, zhodneme sa aj na tom, že školstvo potrebuje viac financií.“