Prejsť na obsah
Verejnosť

22 detí v predškolskom veku 2-6 rokov nastúpi v utorok 8. septembra 2020 do prvej univerzitnej materskej školy, ktorá je oficiálne zaradená do siete materských škôl na Slovensku.

Rektor STU Miroslav Fikar pri otvorení škôlky poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o jej vznik a uviedol, že „otvorením vlastnej univerzitnej materskej školy chce STU pomôcť mladým rodinám zamestnancov a študentov, aby kvôli nedostatku miest vo verejných materských školách nemuseli zvažovať kariéru mimo výskumu a akademickej sféry.“ Popri prebiehajúcich investíciách do rekonštrukcií internátov a obnove budov fakúlt ide podľa rektora Fikara o ďalší príklad trendu zvyšovania sociálneho štandardu pre zamestnancov a študentov STU.  

Na slávnostnom podujatí sa spolu s rektorom STU Miroslavom Fikarom a prorektorkou Monikou Bakošovou zúčastnil tiež minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, starostka MČ Staré Mesto Bratislava Zuzana Aufrichtová, starosta MČ Petržalka Ján Hrčka a koordinátor projektu Ladislav Štibrányi.

„Nové materské školy na Slovensku potrebujeme, obzvlášť v situácii, keď vstúpi do platnosti novela o povinnej škôlke pre deti od 5 rokov, a preto podobné aktivity na akademickej pôde podporujeme a budeme podporovať aj naďalej,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.  

Slovenská technická univerzita je vôbec prvá vysoká škola na Slovensku, ktorá je zriaďovateľom vlastnej univerzitnej materskej školy zaradenej do siete škôl. Výhodou je cenová dostupnosť škôlky pre rodičov, keďže významnú časť nákladov na prevádzku pokryjú verejné zdroje podobne, ako je to v prípade verejných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobností miest a obcí.  

Vznik materskej školy

Projekt materskej školy vznikol v roku 2017 v reakcii na výsledky ankety medzi zamestnancami a študentmi STU. „V minulosti prišli za nami študenti, že majú problém so škôlkami. Z vlastnej skúsenosti poviem, že ma bolelo srdce, keď šikovná kolegyňa učila a jej malé deti boli na chodbe, lebo ich nemala kde dať,“ uviedol koordinátor projektu Ladislav Štibrányi z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Univerzita pre tento účel poskytla vlastné priestory v budove internátu Jura Hronca a projekt zafinancovala z vlastných zdrojov sumou 129-tisíc eur. Na realizáciu projektu prispel tiež Úrad vlády SR sumou 15-tisíc eur a pridalo sa aj niekoľko sponzorov.  

V roku 2017 sa do prípravy zapojili tiež študenti Fakulty architektúry STU, ktorí v rámci školského zadania pripravili ideové návrhy pre rekonštrukciu priestorov. Materská škola vznikla rekonštrukciou troch bývalých služobných bytov v zadnej časti internátu.

Materská škola je jednotriedna, s kapacitou 22 detí, s vyučovacím jazykom slovenským. Trieda je vekovo zmiešaná, navštevujú ju deti vo veku 2−6 rokov. Výuka v materskej škole sa riadi školským vzdelávacím programom „Malí vedci“, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Okrem celodennej starostlivosti bude škôlka ponúkať služby tzv. denného stacionára s kapacitou 5−7 detí. Ten bude určený pre študentov – rodičov, ktorým zabezpečí krátkodobú starostlivosť o ich dieťa v čase, kým budú na vyučovaní alebo na skúške.

V Bratislave chýbajú v materských školách stovky miest

Kapacity siete verejných materských škôl v Bratislave dlhodobo nedokážu pokryť záujem rodičov. Problém je aj v tom, že uprednostňované sú deti z rodín s trvalým pobytom v danej mestskej časti, čo je najmä v prípade študentov vysokých škôl neprekonateľnou prekážkou pre získanie miesta.

MČ Staré mesto v Bratislave tento rok hlási takmer 300 odmietnutých žiadostí, MČ Petržalka musela zamietnuť žiadosti pre viac než 700 detí a podobne kritická situácia je aj ďalších mestských častiach. 

Pre nás to prišlo v hodine dvanástej, lebo miesto v štátnej škôlke sme nedostali,“ hovorí Matej Meteš z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, otec 3,5-ročnej Michaely, ktorá spolu s 20 spolužiakmi nastupuje od zajtra do novootvorenej triedy. 

Riaditeľkou materskej školy Stubáčik je Mgr. Monika Khúlová.

Viac informácii:https://www.stuba.sk/sk/fakulty/ine-pracoviska/stubacik.html?page_id=13400