Prejsť na obsah
Verejnosť

Člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen, a.s., odovzdal za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera a rektora STU Roberta Redhammera, dva elektrické automobily e-up. Študenti Strojníckej fakulty STU a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU tak budú môcť na nich pracovať v rámci špeciálnych projektov, ktoré im umožnia prepojiť teóriu s praxou v oblasti automobilovej techniky. Volkswagen Slovakia týmto rozvíja dlhodobú spoluprácu s STU a podporuje vedecko-výskumnú činnosť. „Je to ďalší z radu spoločných projektov medzi VW Slovakia a STU, ktorý preukazuje úspešnosť našej takmer 20-ročnej dobrej spolupráce“, povedal Robert Redhammer.

V rámci slávnostného príhovoru k otvoreniu akademického roka rektor STU tiež konštatoval, že „ukončená komplexná akreditácia potvrdila takmer všetky študijné programy na STU a hodnotenie úrovne vo väčšine oblastí výskumu získalo známku špičkovej medzinárodnej kvality“. Na univerzitu sa zapísalo približne 15 000 študentov.

otvorenie sr 2015-16 odovzdavanei e-up otvorenie sr 2015-16 odovzdavanei e-up otvorenie sr 2015-16 odovzdavanei e-up

otvorenie sr 2015-16 odovzdavanei e-up otvorenie sr 2015-16 odovzdavanei e-up otvorenie sr 2015-16 odovzdavanei e-up

otvorenie sr 2015-16 odovzdavanei e-up otvorenie sr 2015-16 odovzdavanei e-up otvorenie sr 2015-16 odovzdavanei e-up