Prejsť na obsah
Verejnosť

Pri príležitosti 75. výročia založenia univerzity a 250. výročia univerzitného technického vzdelávania sa včera – 25. júna 2012 v Aule akademika Bellu na Stavebnej fakulte – uskutočnilo slávnostné zasadnutie vedeckej rady a akademického senátu Slovenskej technickej univerzity. Akademickej slávnosti spojenej s udelením čestných doktorátov doctor honoris causa profesorovi Douglasovi D. Osheroffovi a profesorovi Jürgenovi Eckertovi sa zúčastnili aj pozvaní hostia a rektori slovenských i zahraničných univerzít. Na záver rektor R. Redhammer ocenil vybrané osobnosti a bývalých rektorov STU pamätným „Listom stromu poznania“.

Pred otvorením akademickej slávnosti sa rektor Redhammer zvlášť stretol s profesorom D. D. Osheroffom a americkým veľvyslancom Theodorom Sedgwickom, ktorý ho pri tejto príležitosti požiadal o prijatie. Prof. Osheroffa sprevádzala jeho pani manželka.

Príhovor rektora STU Roberta Redhammera.

Prof. Douglas Dean Osheroff po udelení čestného titulu doctor honoris causa rektorom R. Redhammerom.

Prof. Jurgen Eckert po udelení čestného titulu doctor honoris causa rektorom R. Redhammerom.

Vystúpenie Speváckeho zboru VUS Technik STU.

Ocenenie bývalých rektorov STU.

Ocenenie "List stromu poznania" si ako prvý z hostí prebral minister školstva Dušan Čaplovič.

Primátorka Banskej Štiavnice sa poďakovala za ocenenie a opäť pripomenula, že univerzitné technické vzdelávanie na Slovensku začalo v Banskej Štiavnici založením Banskej akadémie.

Udeľovanie ocenení "List stromu poznania" v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Cenu Samuela Mikovíniho za využívanie vedeckých poznatkov v praxi získal doc. I. Horňanský z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.