Prejsť na obsah
Verejnosť

Na pôde našej univerzity sme si včera pripomenuli 160. výročie narodenia Aurela Bohuslava Stodolu. Ide o jedného zo zakladateľov teórie regulácie a zakladateľa Stodolovej  vedeckej školy parných a plynových turbín v Zürichu, kam prilákal poslucháčov z celého sveta. Jeho monografia Damf....   sa stala bibliou tohto nového vedného odboru. S nemeckým chirurgom F. Sauerbruchom pracoval na originálnom riešení čiastočne funkčnej protézy.

Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v Aule Dionýza Ilkoviča. Otvoril ho prorektor Oliver Moravčík, ktorý Stodolu nazval nestorom slovenskej vedy. Po privítaní hostí, medzi ktorými boli aj členovia rodiny Stodolovcov, odovzdal slovo rektorovi Miroslavovi Fikarovi. Ten v úvode svojho príhovoru označil odkaz A. B. Stodolu ako hlboký a inšpiratívny. Vyzdvihol jeho prínos, vedomosti, jazykové znalosti aj fakt, že sa neváhal hlásiť k svojim slovenským koreňom napriek tomu, že väčšinu svojho života prežil v zahraničí. „Je nemožné patriť k najlepším bez porovnávania sa s najlepšími. Tento aspekt nesmieme strácať zo zreteľa, ak chceme zlepšiť našu pozíciu v medzinárodne uznávaných rankingoch. Zároveň však vieme, že to nie je úloha zvládnuteľná v krátkodobom horizonte,“ povedal s tým, že práve tu je dôležitá každodenná práca každého z nás, ak chceme z našej alma mater urobiť skutočnú výskumnú univerzitu.

Rektor spomenul aj fakt, že Stodola bol nielen skvelý vedec, ale aj vynikajúci učiteľ.  „Metódy, ktoré uplatňoval ako pedagóg, môžeme ešte aj dnes označiť za progresívne. Jeho prednášky boli charakteristické dialógmi, ktoré nadväzoval so svojimi študentmi o danej problematike, ktorú potom riešili spoločne,“ uviedol s tým, že Stodola si okrem prednášok vždy našiel čas, aby so študentmi navštevoval laboratóriá počas experimentálnych cvičení.

Následne odzneli odborné príspevky Milana Petráša, ktorý sa životu a odkazu A. B. Stodolu venuje dlhé roky, a podpredsedu Slovenskej akadémie vied Dušana Gálika. Citáty, postoje a myšlienky tohto veľkého vedca priblížila Alena Kozáková - Makovická. Zúčastneným sa prihovoril aj podpredseda SAV Peter Samuely a zástupca primátora Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič. V mene stodolovskej rodiny sa prítomných prihovoril aj  jeden z jeho potomkov  Ivan Stodola.

Na záver si hostia pozreli audiovizuálny dokument Rande s Relkom, ktorý zaujímavým spôsobom zobrazil najdôležitejšie aspekty z jeho života a vedeckej práce. Slávnostné zhromaždenie ukončila autogramiáda monografie Najväčší z veľkých, ktorej autorom je Milan Petráš.

stu stodola slavnost  stu stodola slavnost

stu stodola slavnost  stu stodola slavnost

stu stodola slavnost  stu stodola slavnost

stu stodola slavnost  stu stodola slavnost

stu stodola slavnost  stu stodola slavnost

stu stodola slavnost  stu stodola slavnost

stu stodola slavnost