Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenskú technickú univerzitu propaguje na festivale Bažant Pohoda v Trenčíne študentská organizácia BEST.

Okrem  informácií o samotnej  študentskej organizácii, jej aktivitách,  či členstve  v nej sa môžu návštevníci dozvedieť aj základné informácie o našej univerzite.

Študenti STU získavajú prostredníctvom tejto organizácie možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov, seminárov či súťaží doma i v zahraničí. Vďaka nim si tak dopĺňajú svoje technické vzdelanie a získavajú aj možnosti budúceho kariérneho rastu.