Prejsť na obsah
Verejnosť
x V dňoch 17. - 19. marca 2017 sa uskutočnil v hlavnom meste Bulharska, v Sofii  veľtrh vzdelávania „Education beyond borders“, najväčšie medzinárodné vzdelávacie  podujatie na Balkáne. 

Na veľtrhu sa prezentovalo 34 vystavovateľov - univerzít z celého sveta. Zo Slovenska sa veľtrhu zúčastnila jediná inštitúcia - Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá bola reprezentovaná vedúcou útvaru medzinárodných vzťahov (ÚMV STU) Mgr. Renátou Mezeiovou a jej zástupcom, Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom Ing. Ivanom Prelovským, PhD.

Podujatie sa začalo oficiálnou ceremóniou za účasti mnohých významných hostí,  vrátane predstaviteľov bulharskej vlády, bulharského parlamentu, mesta Sofia a zástupcov viac ako 15 zahraničných ambasád v Bulharsku. Okrem nich bola vzdelávacia udalosť podporená a spropagovaná mnohými médiám pôsobiacimi v Bulharsku Možnosti štúdia  a vzdelávacie aktivity prítomných inštitúcií boli  prezentované v bulharskom jazyku v publikácii vydanej organizátorom  Bery Group Bulgaria ,  významnou   vzdelávacou agentúrou Bulharska.

Veľtrh bol otvorený každému, kto mal záujem dozvedieť sa o možnostiach štúdia na niektorom z programov a stupňov vysokoškolského štúdia v Európe a vo svete. Prezentovalo sa nielen v stánkoch, ale aj v užších pracovných skupinách a sekciách, kde bola možnosť nadviazania bližšej spolupráce ešte intenzívnejšia.

Zástupcovia ÚMV STU prezentovali univerzitu a jej aktivity, jednotlivé fakulty, možnosti štúdia,  štipendijné a mobilitné možnosti s cieľom upriamiť pozornosť relevantnej cieľovej skupine -  potenciálnym študentom z balkánskeho regiónu. O možnostiach  štúdia na STU prejavili  záujem  na predmetnom veľtrhu nielen chlapci, ale aj dievčatá, ktoré tvorili  majoritnú skupinu záujmu.        

ÚMV STU v spolupráci s Útvarom práce s verejnosťou pripravili pútavú výzdobu stánku/výstavnej kóje  zaujímavého dizajnu  a propagačné materiály, ktoré boli poskytované záujemcom o štúdium a mobility (letáky, brožúry, perá, ceruzky a pripínacie odznaky s logom STU).

Účasť STU na veľtrhu a prezentáciu možností štúdia na Slovensku medzi bulharskými študentmi vysoko ocenil aj konzul Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Sofii Roman Roth, ktorý  osobne prišiel podporiť zástupcov STU na veľtrhu.

Viac o podujatí: http://edu-fair.info/