Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 1. – 4. novembra 2016 sa v Brne uskutočnil už 23. ročník medzinárodného veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania - Gaudeamus Brno.

Na veľtrhu sa predstavilo celkovo 240 samostatných vystavovateľov v 140 expozíciách. Vystavovatelia boli nielen  z krajín EÚ, ale i  z USA, Kanady, Singapúru, Nového Zélandu, či Austrálie.
Počas štyroch dní veľtrhu si spomedzi možností pomaturitného štúdia vyberalo 27 882 návštevníkov.

STU  sa so svojou expozícia  prezentovala v  spoločnosti ČVUT Praha, Karlova univerzita Praha, Masarykova univerzita Brno, VUT Brno, VŠCHT Praha, ...

Zo slovenských univerzít sa na veľtrhu zúčastnili  Žilinská univerzita a Paneurópska vysoká škola.

gaudeamus brno 2016 gaudeamus brno 2016
gaudeamus brno 2016 gaudeamus brno 2016
gaudeamus brno 2016 gaudeamus brno 2016