Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 6. – 9. októbra  2014 sa uskutočnil veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia – Vapac 2014. Svojou expozíciou sa na ňom predstavila aj naša univerzita.

16 študentov všetkých fakúlt/univerzitného ústavu STU, ktorí boli v expozícii  počas  týchto  troch dní, prezentovali návštevníkom veľtrhu – budúcim maturantom  možnosti štúdia na našej univerzite. A odozvy stredoškolákov potvrdzujú, že to robili  naozaj dobre :-).
Za všetky to vyjadruje citát jedného z návštevníkov našej expozície, adresovaný študentovi STU: "Dnes som sa presvedčil, že STU je fakt super škola a že tam chcem študovať. Bude to hlavne aj tym, že si tú školu vedel naozaj predať. Ak by si ponúkal takýmto štýlom stierače do ponorky, určite by si ma presvedčil! V podstate mi ostáva už len jediné - vybrať si ten správny odbor i keď už mám asi aj vybraté."

Akadémia – Vapac  je v súčasnosti  najväčší študentský veľtrh, ktorý každoročne navštívi viac ako 10.000 študentov zo všetkých regiónov Slovenska. Na tento ročník sa zaregistrovalo viac ako 200 vystavovateľov. Prezentovali sa na ňom slovenské a zahraničné univerzity, vysoké školy, fakulty, inštitúcie disponujúce s informáciami o podmienkach štúdia v zahraničí, jazykovom vzdelávaní, štipendiách a grantoch, ale aj inštitúcie disponujúce s informáciami o potrebe zamestnaneckých pozícií v jednotlivých regiónoch SR a v zahraničí.

Akadémia -Vapac 2014

vapac 2014 vapac 2014
vapac 2014 vapac 2014

V dňoch 16. - 17. 10. 2014 sa STU prezentovala na veľtrhu Gaudeamus Nitra 2014. Veľtrh navštívilo počas dvoch dní  viac ako 8100 registrovaných návštevníkov.

Začiatkom novembra sa STU predstaví  so svojou expozíciou aj na veľtrhu Gaudeamus Brno (4. – 7. 11. 2014).

Gaudeamus Nitra 2014

gaudeamus 2014 gaudeamus 2014
gaudeamus 2014 gaudeamus 2014