Prejsť na obsah
Verejnosť

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017, sa uskutočnil 29. 9. 2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice.

Festival navštívili tisíce ľudí, od najmenších školákov až po seniorov. Mottom festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”. Deň čo deň sa stretávame a využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, od ranného budíka až po zhasnutie večernej lampy, bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa ako po minulé roky, tak aj tento rok, aktívne zapojila do organizácie a účasti na festivale vedy na Slovensku. Univerzita sa zúčastnila s prezentáciami, vedeckými stánkami všetkých 11 ročníkov.

V tomto roku STU reprezentovalo celkovo 17 stánkov a naši odborníci odprezentovali pre verejnosť ešte navyše 5 prednášok. 16 stánkov bolo umiestnených v Starej tržnici alebo v priestore pred tržnicou a jeden vo V-klube. Najväčšie zastúpenie v stánkoch mala FCHPT s 5 stanovišťami. FEI mala 4 stánky, FIIT 3 stánky, po dve stanovištia SvF a FA a jeden stánok mala MTF. Po dvoch prednášajúcich mali FEI a FA a jedného SvF. Festivalu sa aktívne zúčastnil aj rektor STU, Robert Redhammer, ktorý vystúpil v moderovanej diskusii Povolania budúcnosti a na  slávnostnom otvorení.

Vedecké stánky

MTF vsadila na popularitu hračky fidget spinner a vyplatilo sa. Záujem návštevníkov bol obrovský, a to nielen medzi najmenšími účastníkmi. Stánok zaSPINNERuj si s MTF pripravil Ústav výrobných technológií.

Fakulta architektúry sa predstavila v stánkoch: Výskum architektúry vo virtuálnej realite, (Ústav dejín a teórie architektúry) a Elektrónová mikroskopia ako inšpirácia pre dizajn (Ústav dizajnu).

Fakulta elektrotechniky a informatiky sa podieľala na skonštruovaní prvej slovenskej družice, čo prezentovali aj v stánku Prvá slovenská družica –skCUBE. Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva sa podieľal na ďalšom stánku fakulty, a to Prečo potrebujeme kozmické inžinierstvo. Tak ako každý rok mal zastúpenie aj Ústav elektroniky a fotoniky, ktorý mal dva stánky Veda pre elektriku zábavne a Čistíme Slovensko.

Stavebná fakulta mala zastúpenie v stánkoch Objavovanie stratených mayských miest (Katedra geodetických základov) a Veda vs. Internet (Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva).

Každoročne na Noci výskumníkov zastupuje Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov z FCHPT aj predseda senátu STU Ján Híveš. Tento rok so stánkom Hliník ako ho nepoznáte. Ďalšie stánky fakulty: Analyzuj Slovensko (Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva), Stromy na Marse (Ústav prírodných a syntetických polymérov) a stánok Aplikovaná automatizácia a informatizácia (Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky). FCHPT prezentovali aj nadšenci z radov študentov, ktorých spája spoločné, a to chémia. Organizujú prednášky, exkurzie, robia pokusy a ukazujú, že chémia je vlastne fajn, je dôležitá a má zmysel ju študovať! Zvedavá chémia taký názov mal stánok nadšencov, chemikov.

Stánky Fakulty informatiky a informačných technológií: Digitalizuj si svoj bloček, ďalej Stratosférická sonda (Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky) a Informácie znovunájdené (Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva).

Ústav elektroniky a fotoniky sa prezentoval aj prednáškou Objav 20. storočia - tranzistor, alebo ako nás tranzistor vedie na hranicu reality a vedeckej fikcie, ktorú predniesla Ľubica Stuchlíková. Ďalšie prednášky: Čo by ani Indiana Jones v džungli nenašiel, Hľadanie mayských miest v Guatemale slovenským tímom (Tibor Lieskovský, Katedra geodetických základov, SvF), Človek a drevo (Veronika Kotradyova, Ústav Interiéru a výstavníctva, FA), Elektrónová mikroskopia ako inšpirácia pre dizajn (Martin Baláž, Ústav dizajnu, FA). V panelovej diskusii Skúsime to cez vesmír sa predstavil Peter Ballo z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16